Saturday, 18 July 2015
04 December 2020

«مجازات با لباس زنانه و تشکیل کمپین برای زنان»

2013 April 24

 مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.

 

وبلاگستان / رادیو کوچه
منبع: مدرسه فمینیستی / آزاده دواچی

در حالی‌که هنوز اجرای قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جامعه‌ی کنونی ایران علی‌رغم مشارکت فعال زنان در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به قوت خود باقی است، اخبار تازه‌ای مبنی بر تبعیض بیشتر و تحقیر سازمان‌دهی شده توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف دولتی علیه زنان دریافت می شود؛ اخباری که اغلب با واکنش‌ها و اعتراضات مدنی زنان و مردان برابری‌خواه مواجه می گردد. خبرهای نگران‌کننده‌ای همچون افزایش آمار ازدواج دختران در سنین کودکی، تهدید و ارعاب برای پیگیری و بازداشت بازیگران زن در خارج از کشور به بهانه‌ی پوشش نامناسب، و همین‌طور بازگشت دوباره‌ی گشت ارشاد به خیابان‌ها با شروع فصل گرما. اما خبر دیگری که واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی برانگیخته است و با موجی از مخالفت‌ها به خصوص از سوی فعالان مدنی کرد مواجه شده، خبر مجازات متهمان مرد با لباس زنان و گرداندن آن‌ها در سطح شهر مریوان بوده است که نتیجه‌ی این اعتراض‌ها، تشکیل کمپینی تحت عنوان «زن بودن ابزار تحقیر و توهین هیچ‌کس نیست» شده است.

وقتی لباس زنانه، نه به عنوان یک ارزش بلکه برای تحقیر و توهین زنان استفاده شود شکاف‌های جنسیتی میان مرد و زن را افزایش می‌دهد

آنچه که مسلم است این رفتار نیروی انتظامی به بهانه‌ی تنبیه متهمان، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی صحه گذاشتن بر خشونت نهادینه‌ی دولت و جامعه‌ی مردسالاری علیه زنان و تقویت آن در تمامی سطوح اجتماعی باشد. در ریشه‌یابی و نقد این عمل می توان نوشته‌ها و پژوهش‌های بسیاری منتشر کرد چرا که در ساده‌ترین حالت، تحقیر لباسی است که پوشش بخشی از زنان یک جامعه را تشکیل می‌دهد، اما سوال اساسی که مطرح می‌شود این‌که آیا تنبیه متهمان با لباس زنانه به عنوان بخشی از قانون قضایی انجام گرفته است؟ در این صورت هدف تصویب‌کنندگان این قانون چه بوده است؟ آیا به عنوان یکی دیگر از قوانین علیه زنان در جامعه و در دیگر بخش‌های حقوقی تسری خواهد یافت؟

weblagestan-240413-1215-001
در جامعه‌ای که مردسالاری پنهان و آشکار علیه زنان در لایه‌های مختلف اجتماع هر روز موجب خشونت‌های فراوان علیه زنان به خصوص در میان شهرهای کوچک‌تر با بافت سنتی‌تر می شود، این‌گونه رفتارها تا چه حد می تواند بر اعمال خشونت‌های بیشتر علیه زنان یاری رساند و کلیشه‌های جنسیتی علیه زنان را به خصوص در لایه‌های زیرین اجتماع و جامعه‌ی سنتی تقویت کند؟ دیدگاه هویتی نسبت به زن را تنها در سایه‌ی مردانگی تعریف کند و هویت مشخص زن ایرانی را که از قضا در پوشش ظاهری و لباس نیز هویدا است به نوعی از زیرشاخه‌های مردسالاری تقلیل دهد.
وقتی این لباس نه به عنوان یک ارزش بلکه برای تحقیر و توهین زنان استفاده شود شکاف‌های جنسیتی میان مرد و زن را افزایش می‌دهد، مسلما افرادی که به این نوع مجازات متهم می‌شوند نیز هدفی جز ضد ارزش کردن حضور زنان در جامعه ندارند تا هرچه بیشتر قدرت نهادینه شده‌ی مردسالاری را به صورت یک باور تجسم یافته در سطح جامعه بپرورانند.
در چنین بافتی مجازات متهمان با لباس زنان به نوعی رفتار تعدیل شده تبدیل می شود، رفتاری که در سطح عمومی جامعه باقی نمی‌ماند بلکه قدرت این را دارد که به عمق قراردادهای جامعه نفوذ کند و در گذر زمان به یک سنت باورپذیر علیه زنان نیز تبدیل شود، و در این سنت جایگاه خود را مستحکم‌تر می‌کند تا هرچه بیشتر به تقویت ارزش‌های اقتدار مردسالاری یاری رساند.
جای نگرانی است اگر این شیوه مجازات متهمان از سوی مقامات قضایی کشورمان مجوز دایمی بگیرد، زیرا مجوز دادن به چنین احکامی خود به نوعی مجوز دادن به اعمال خشونت و تحقیر سازمان‌یافته علیه زنان است. ابزاری که برای مجازات استفاده شده است لباسی زنانه است که این لباس که در این‌چنین بافتی تنها یک لباس عادی نیست و سمبلی است از تنی که به شدت سرکوب شده و در بافت سنتی ارزش خود را از دست داده است.
از سوی دیگر می‌توان گفت که این حرکت نشأت‌گرفته از ذهنیتی است که تن زن را نه به عنوان یک حقیقت از جامعه‌ی برابر انسانی، بلکه به عنوان تنی فاقد ارزش مستقل، قلمداد می‌کند. طبعاَ در چنین بافتی هویت زنان ارزش خود را از دست می‌دهد و جای خود را به هویت مردانه می‌سپارد که مدام از سوی نهاد‌های مختلف مردسالاری قدر می بیند، ارزش گذاری می‌شود و در صدر می‌نشیند.
زمانی که هدف متصدیان این امر این است که تن زن را به عنوان ابزار تحقیر تبلیغ کنند اما حرکت دیگری آغاز می‌شود تا بتواند معادلات مردسالاری را برهم زند، با این‌که تلاش افراد و  بانیان این امر به نوعی زدودن هویتی به نام هویت زن است اما زمانی که مردان در حمایت از زنان و محکوم کردن آن، لباس زنان می‌پوشند طبعاَ فرم جدیدی از جنسیت مردانه و تلاش برای برابری ارایه می شود که قادر است در برابر طرد و پس‌زدن هویت زنان، شجاعانه بایستد. پوشیدن لباس زنانه توسط مردان کرد به نوعی نشانه‌رفتن موجودیت تعریف شده‌ی مردسالاری است تا در عین برداشتن تصور کلیشه‌ای از لباس زنان، به باور جدیدی از برابری برسند.
این حرکت حتا اگر ابتدا در میان یک قوم خاصی شروع شود و مثلا با لباس کردی باشد اما قابلیت و پتانسیل این را دارد که خیلی زود به الگویی برای دیگر کنش‌های مدنی ارتقاء یابد و به لایه‌ها و سطوح مختلف جامعه برای اعتراض به نابرابری جنسیتی تسری پیدا کند تا تصور تازه‌ای از مشارکت مردان برای اعتراض به توهین و تحقیر زنان ارایه دهد، و به نوعی به الگوی قابل تبدیل برای سایر قومیت‌ها و تمامی افراد جامعه تبدیل شود.
این‌گونه کمپین‌ها حتا اگر مجازی باشند به شرط آن که عمرشان کوتاه نباشد و بر کار خود مداومت ورزند، می‌توانند در آینده موجب حذف این چنین مجازات‌هایی در دستگاه‌های دولتی باشند و یا حداقل آن‌ها را به سنت و عرف مجازات مردان تبدیل نکنند. به خصوص که به مدد فضای مجازی و دنیای ارتباطات این کمپین‌ها قابلیت این را دارند که حمایت اکثریت زنان و مردان برابری خواه را جذب کنند. این چنین فعالیت‌هایی حتا در فضای مجازی از آن جهت که به شکسته شدن تابوهای جنسیتی علیه زنان کمک می کنند شایسته است که مورد حمایت فعالان زن هم قرارگیرد، هر چند که نقد‌هایی هم به آن وارد باشد. چرا که شکسته شدن تفکرات سنتی در نهایت به زدودن کلیشه‌های جنسیتی علیه زنان یاری می‌رسانند کلیشه‌هایی که تلاش دارند تا به کمک سنت‌های مردسالاری لباس زن را به عنوان نماد تحقیر استفاده کنند تا هرچه بیشتر هویت زنان را به حاشیه برانند و از اثر آن در جامعه بکاهند.
آنچه که مشخص است حمایت اکثریت مردان از این چنین کمپین‌هایی خود می تواند نوید شکسته شدن کلیشه‌های جنسیتی در میان نسل جوان‌تر مردان و همگام شدن آن‌ها با زنان برای دست یافتن به برابری باشد. مردانی که پوشیدن لباس زنانه را نه تحقیر می دانند نه توهین بلکه آن‌ را می‌پوشند تا نشان دهند که معادلات سنتی مردسالاری حتا نزد خود مردان قابل شکستن است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , ,