Saturday, 18 July 2015
03 August 2021

«کنارگذاشته‌شدن دوعضو شورای انقلاب فرهنگی»

2010 February 09

شایعه/ رادیوکوچه

روزنامه اعتماد نوشته است که دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی برکنار شدند.

بنا به این گزارش، دکتر «فانی» دبیر کمیسیون فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی که در ستاد مرکزی مهندس میرحسین موسوی مشغول به فعالیت بوده و «حمید طهائی» دبیر کمیسیون اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی که رئیس ستاد مهندس موسوی در همدان بوده است از سمت خود برکنار شدند.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,