Saturday, 18 July 2015
24 June 2021

«کارتون/ پس‌مانده‌های یک جهان»

2013 May 03

شاهرخ حیدری / رادیو کوچه

به بهانه روز محیط زیست والودگی هوا که جهان را تهدید می‌کند

20130502_zist_koocheh

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , ,