Saturday, 18 July 2015
13 June 2021
عدالت اجتماعی در سوئد

«مهر ابطال به یک افسانه»

2013 May 25

  ‫مطلب‌هایی که در این بخش تارنمای رادیو کوچه منتشر می‌شود یا انتخاب دبیر روز سایت و یا پیشنهاد دوستان رادیو است که می‌تواند از هر گروه یا دسته و یا مرامی باشد. نظر‌های مطرح شده در این بخش الزامن نظر رادیو کوچه نیست. اگر نقد و نظری بر نوشته‌های این بخش دارید می‌توانید برای ما ارسال کنید. این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر می‌شود.‬

مقاله وارده / کیان آذر

سوئد سال‌ها بود که بعنوان یک نمونه مثبت از بعد از جنگ جهانی دوم در اذهان عمومی به ثبت رسیده بود. توجه ویژه به زنان و کودکان و تصویب قوانین در این زمینه‌ها و نیز بازتولید فرهنگ پیش‌رو و مترقی در جامعه در رابطه با این عرصه‌ها؛ و یا حمایت اقتصادی از شهروندان و بیمه‌های مختلفی که در رابطه با پشتیبانی زندگی مردم در نظر گرفته شده بود از ویژگی‌های مثبت این جامعه بوده که توانسته بخش‌هایی از مطالبات جنبش چپ و سوسیالیستی در دنیا را رقیق شده و محدود به قانون و فرهنگ سوئد تبدیل کند.

با توجه به این مبارزات و پیشروی کارگران، زنان و جنبش مترقی و چپ سوئد که مشخصا از اواسط قرن بیستم تا دهه پایانی قرن 20 صورت گرفته بود و با درنظر گرفتن همه این مسائل اما باید اذعان داشت که بیشتر نسبت به سوئد و کشورهای اسکاندیناوی، افسانه ساخته شده بود. افسانه بهشت برین و توجه ویژه به زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم.

از اوایل و اواسط دهه نود هجوم به زندگی و معیشت مردم در سطح وسیع جهانی آغاز شد و ما همین روند را هم در سوئد شاهد بوده ایم

از اوایل و اواسط دهه نود هجوم به زندگی و معیشت مردم در سطح وسیع جهانی آغاز شد و ما همین روند را هم در سوئد شاهد بوده ایم. دستاوردها یکی بعد از دیگری پس گرفته شد. مردم شاهد رودرویی با وضعیتی بودند که همه چیز به بازار کار سپرده میشد. دولت، هدف و طرحی که دنبال کرده و میکند، سوق دادن هرچه بیشتر افراد به بازار کار و شانه خالی کردن در قبال زندگی مردم بوده است.

مسئولیت داشتن دولت و قانون در قبال شهروندان و تامین ابعاد مختلف زندگی مردم و توقع شهروندان از دولت به روشی خیلی خزنده، بصورت فرهنگی سطح پائین و بمعنی انگل جامعه بودن، فرهنگ سازی شد. اگر کسی بدنبال تامین مالی خود و خانواده اش از مجاری اداری و دولتی(سوسیال) بود بعنوان پدیده ای ناپسند و مذموم از آن یاد شد و سعی شده در جامعه بعنوان پدیده ای بسیار منفی از آن یاد شود.

شهروندان از طرف ارگانهای مختلف دولتی شدیدا تحت فشار قرار گرفته که سریعتر جذب بازار کار شوند. تا جایی که میشود کمترین تسهیلات(بیمه و خدمات پزشکی، بیمه بیکاری، کمک هزینه های زندگی و….) در اختیارشان قرار گیرد. بحران اقتصادی سرمایه داری، در سطح جهانی و در اروپا، جنبشی از اکثریت جامعه را در چندسال گذشته مجددا به خیابانها آورده که بعنوان “هیچ بودگان و یا نود و نه درصدی ها” از آن یاد میشود. این جنبش در جامعه سوئد با مقداری تاخیر نسبت به کشورهای دیگر اروپایی به صورت اعتراضی به سطح جامعه رسیده است.

دستاوردها یکی بعد از دیگری پس گرفته شد. مردم شاهد رودرویی با وضعیتی بودند که همه چیز به بازار کار سپرده می‌شد

افسانه ساخته شده از سوئد با این اعتراضات رسما پایانش اعلام میشود. مدالی که بر سینه سوئد زده شده بود رسما برداشته میشود. در حال حاضر اختلاف طبقاتی و فاصله بین دارا و ندار بسیار زیادتر شده است. بیکاری وسیعتر از قبل شده و سطح زندگی مردم بشدت تنزل پیدا کرده است. بخش اقلیتی پولدارتر شده اند و بخش عظیمی بی پول تر و دولت هم هیچ مسئولیتی هم در قبال این وضعیت نمیپذیرد و تمام سعیش، سازماندهی افراد برای فرستادن به بازار کار است که طبق آمار منتشره هم توفیقی هم در این زمینه وجود نداشته و آمار بیکاری بالاتر رفته است. حال این مسائل برای مهاجران چندین برابر است. مشکلات و موانع برای جذب شدن به جامعه ای مانند سوئد و وارد بطن اجتماعی آن شدن بسیار زیاد است.

در برابر این وضعیت، احزاب رسمی سوئد که چپ شناخته میشوند نه تنها راهکار و موضعی اصولی و انسانی در برابر این وضعیت ندارند بلکه خود بخشی از صورت مسئله و مشکل هستند و تنها به دنبال کمی اصلاح در وضعیت فعلی هستند، سندیکاها هم بسیار ناتوان و بی افق تر از قبل و فقط بدنبال چانه زنی برای نیم درصد اضافه حقوق.

جنبش چپ سوئد احتیاج به احزاب و فعالینی دارد که بتوانند این وضعیت را ریشه ای دگرگون کنند. این بحرانیست که حتی اگر کنترل هم شود مدتی بعد وسیعتر و قدرتمند تر بیرون زده خواهد شد. این جنبش احتیاج به رهبری سیاسی روشن دارد. این جنبش اعتراضی جدالی بین خارجی ها و سوئدی ها نیست بلکه صفی ست بین اکثریت زحمتکش و بی سهم از ثروتها و امکانات جامعه با اقلیتی متمول و صاحب سرمایه، ثروت، امکانات و قدرت و باید این جدال و مبارزه را برسمیت شناخت.

………………………..

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,