Saturday, 18 July 2015
24 January 2021

پخش امروز رادیوکوچه

2010 February 13

شنبه 24بهمن ماه – 13 فوریه

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مارال

note3 گزارش روز – ناصرخسرو بزرگ‌ترین داروخانه ایران – سام

note3 بخش اول اخبار

note3 روزنگاشت – زادروز گوستاو گاوراس – محبوبه

note3 به روایت یک کیمیاگر – مجید

note3 اتوبان – دامون

note3فرهنگستان – توفان و جهش روحی در تفکر آلمان- حمید جعفری

note3 زیر باران – موج و مرجان و خارا- مارال

note3 بخش دوم اخبار

note3 شبانه‌ها – کامران ملک مطیعی

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,