Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«غار عظیم و زیبای کتله خور در زنجان»

2010 February 17

غار عظیم و زیبای کتله خور در حدود 165 کیلومتر جنوب باختری زنجان قرار گرفته است.طبق نظریه های علمی و زمین شناسی غار کتله خور مربوط به دوران سوم زمین شناسی بوده و حدود 30 میلیون سال می تواند قدمت داشته باشد. این غار از لحاظ وسعت دومین غار جهان و از لحاظ زیبائی اولین غار جهان شناخته شده است .

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,