Saturday, 18 July 2015
14 June 2021

«جدول برنامه ها»

2013 November 10

یک‌شنبه نوزدهم آبان ۹۲/ دهم نوامبر ۲۰۱۳

قاعده هرم – مذاکرات هسته‌ای، بیم‌ها و امیدها – محمد افرازه

ایران امروز – فاجعه‌ای به نام قرارداد ترکمنچای ارزی – روشنک آسترکی

پاورقی – بیست و چهارم – حامد احمدی

قصه‌‌های ما، ازرویا تا واقعیت – گزارشی به فرهنگستان – شهره شعشعانی

گفتگو با علی هریسچی – تحریم‌ها می‌روند، شاید دور شاید نزدیک – اردوان روزبه

سه بخش خبر

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,