Saturday, 18 July 2015
31 July 2021

«پخش امروز رادیو کوچه»

2010 February 23

سه شنبه 4 اسفند ماه – 23 فوریه

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – محبوبه

note3 گزیده مطبوعات – اعظم

note3 روزنگاشت – محبوبه

note3 کوچه مهتابی – «در غم غربت و دوری از میهن» – اردوان طاهری

note3 بخش اول اخبار

note3آ قای گجت – دامون

note3 رادیو لیچار- فرورتیش

note3 سخن دل – «ادامه داستان ضحاک» – مهرداد قدیمی

note3 کتاب هفته – معرفی کتاب« شعر نسیم» از امیر ساقریچی – مجید

note3 بخش دوم اخبار

note3 مصاحبه با مصطفی دانشجویی – به مناسبت روز «درویش»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: