Saturday, 18 July 2015
24 July 2021
تنها سی‌وسه درصد تهرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارند

«یک آمار جالب»

2010 February 23

براساس نتایج بدست آمده از یک تحقیق، تنها 33 درصد تهرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارند و 31 درصد تهرانی‌ها هم ماهواره تماشا می کنند.

براساس تحقیق از 1650 شهروند تهرانی، 28 درصد تهرانی‌ها اصلن کتاب مطالعه نمی‌کنند، 53 درصد اصلن مجله مطالعه نمی‌کنند و 28 درصد نیز اصلن روزنامه نمی‌خوانند.

برطبق این تحقیق که از طرف پژوهشکده فرهنگ و هنر جهاد دانشگاهی در اردیبهشت و خرداد امسال صورت گرفته، تنها 33 درصد تهرانی‌ها به اینترنت دسترسی دارند. هم چنین 31 درصد نیز ماهواره تماشا می‌کنند.

از سوی دیگر، در این تحقیق آمده که علی رغم این که 95 درصد مردم تهران تلویزیون ایران را تماشا می‌کنند اما «تلویزیون تاثیر معناداری بر روی زندگی روزمره شهروندان تهرانی ندارد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,