Saturday, 18 July 2015
03 August 2021
درسی از مهارت‌های زندگی

«بدی و بیماری»

2010 February 26

مریم انجیدنی/ رادیوکوچه

روزی سقراط حکیم مردی را دید که خیلی ناراحت و متاثر بود،علت ناراحتی‌اش را پرسید، شخص پاسخ داد: «در راه که می‌آمدم یکی از آشنایان را دیدم، سلام کردم. جواب نداد و با بی اعتنایی و خودخواهی گذشت و رفت. و من از این طرز رفتار او خیلی رنجیدم.»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

سقراط گفت: «چرا رنجیدی؟»

مرد با تعجب گفت: «خوب معلوم است که چنین رفتاری ناراحت‌کننده است.»
سقراط پرسید: «اگر در راه کسی را می‌دیدی که به زمین افتاده و از درد به خود می‌پیچد، آیا از دست او دلخور و رنجیده می‌شدی؟»
مرد گفت: «مسلم است که هرگز دلخور نمی‌شدم، آدم از بیماربودن کسی دلخور نمی‌شود.»
سقراط پرسید: «به جای دلخوری چه احساسی می‌یافتی و چه می‌کردی؟»
مرد جواب داد: «احساس دلسوزی و شفقت و سعی می‌کردم طبیب یا دارویی به او برسانم.»
سقراط گفت: «همه این کارها را به خاطر آن می‌کردی که او را بیمار می‌دانستی.
آیا انسان تنها جسمش بیمار می‌شود؟
و آیا کسی که رفتارش نادرست است، روانش بیمار نیست؟
اگر کسی فکر و روانش سالم باشد هرگز رفتار بدی از او دیده نمی‌شود؟
بیماری فکری و روان نامش «غفلت» است، و باید به جای دلخوری و رنجش نسبت به کسی که بدی می‌کند و غافل است دل سوزاند و کمک کرد و به او طبیب روح و داروی جان رساند.
پس از دست هیچ‌کس دلخور مشو و کینه به دل مگیر و آرامش خود را هرگز از دست مده.
بدان که هر وقت کسی بدی می‌کند در آن لحظه بیمار است

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,