Saturday, 18 July 2015
13 June 2021
شایعه‌ها بی‌اساس است

«کارتون / احمدی‌نژاد معجزه‌گر است»

2014 January 09

شاهرخ حیدری / رادیو کوچه

در خبرها آمده بود که «محمد رضا رحیمی» معاون اول «محمود احمدی‌نژاد» رییس جمهوری سابق متهم یک پرونده اقتصادی کلان موسوم به پروونده فاطمی است. از سویی این روزها آقای رییس جمهوری سابق مشغول به راه اندازی دانش‌گاه است. می‌گویند کسی نتوانسته رحیمی را به دادگاه بیاورد و شایعه‌ها بی‌اساس است.

بعضی معتقدند «احمدی‌نژاد معجزه‌گر است».

Ahmadinejad-magic

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , ,