Saturday, 18 July 2015
24 June 2021
روزانه با کوچه، دوشنبه چهاردهم بهمن۹۲

«عذرخواهی سعید راد بخاطر نام بردن از وثوقی و فردین»

2014 February 04

شهرزاد کریمی، محمد افرازه /رادیوکوچه

مجله رادیویی «روزانه با کوچه»، دوشنبه چهاردهم بهمن۹۲ شامل: عذرخواهی سعید راد بخاطر نام بردن از وثوقی و فردین. خبرهای امروز در دو بخش از علی‌اصغر فریدی. «خود را بجای دیگران بگذاریم» از شهرزاد کریمی. قاعده هرم «خانه استیجاری ملت» از محمد افرازه.

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

12

حائری شیرازی: دانشگاه برای براندازی علم از جهان اسلام راه‌اندازی شده.  «ده روز با جشنواره / برنامه دوم» از آزاد عزیزیان. خبر ورزشی «آرژانتین به دنبال پس گرفتن مربی والیبال از ایران». سیگنال ممنوع «سرود انقلاب چهاردهم بهمن ماه» از شادیار عمرانی.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , 

۱ Comment


  1. v.c
    1

    حرفی‌ صحبتی را هر کسی‌ که می‌زند در اولین بار از دلش بر میاید ولی‌ بعدا اگر به هر صورت تغییری حاصل شود فقط از زور فشار است