Saturday, 18 July 2015
26 November 2021
سمبل مبارزات کارگری

«پیام مجامع اسلامی ایرانیان به مناسبت روزجهانی کارگر»

2014 May 01

گزارش / رادیو کوچه

 

پس از سرکوب جنبش اعتراضی کارگران آمریکایی توسط پلیس، در اول ماه مه ۱۸۸۶که خواهان بهبودی شرایط کار، در شهر شیکاگو بودند که منجر به کشته و مجروح شدن تعدادی و بازداشت عده‌ای دیگر از کارگران و سپس اعدام پنج تن از رهبران جنبش شد، موجی از اعتراض سایر کشورها را فراگرفت و از آن پس بود که این روز به عنوان سمبل مبارزات کارگری در سراسر جهان از جمله در ایران گرامی داشته می‌شود.

از کشور‌هایی که نظام سیاسی آن‌ها به شیوه استبدادی اداره می‌شوند گرفته، تا آنجا که نظام‌ها مردمسالارند، زمان گواهی می‌دهد، هر‌گاه هر جنبش به خصوص جنبش‌های کارگری از خواسته‌های صنفی که حق کارگران را مد نظر دارد فرا‌تر رفته و با دیگر جنبش‌ها همراه و مجموعه حقوق شهروندی را مطالبه کرده است به تحول‌های بزرگ انجامیده است. به هم پیوستگی کارگران و دهقانان و معلمان و دانشجویان و اساتید و… و تداوم و پایداری آن‌ها در مبارزه برای استقرار حاکمیت ملی و بر قراری استقلال و آزادی که منجر به انقلاب دوران ساز ایران و سقوط نظام دیر پای سلطنتی شد و جنبش کارگری لهستان و پیوستگی آن با خواسته آزادی‌خواهانه مردم که به سقوط نظام دیکتاتوری نظامی انجامید دو تجربه و گواه دوران معاصر ما است.

img_26646

در ایران اما، عواملی که در اینجا، محل و مجال پرداختن به آن‌ها نیست باعث شدند تا استبداد بازسازی شود و دست‌رسی به اهداف انقلاب به تاخیر بیفتند، اما، شهادت شهیدان راه استقلال و آزادی و آن‌ها که در زندان‌های مختلف ولایت مطلقه سختی‌ها و مشقت و شکنجه را تاب می‌آورند، چه آن‌ها که به خاطر ناسازگاری با استبداد، از محیط کار خویش اخراج می‌شوند و نیز… از یک‌سو و هراس نظام از کوچک‌ترین گشایش فضا از دیگر سو گواهی می‌دهند که جنبش تا دسترسی به اهداف انقلاب که همانا استقرار حاکمیت جمهوری شهروندان است ناگزیر است و ادامه دارد، از این‌روست که جنبش‌های اعتراضی از جمله جنبش‌های کارگری که احقاق حقوق کارگران را مد نظر دارد و تشکل‌ها و سندیکاهایی که به اشراف به حقوق یاری می‌رسانند اهمیت بایسته‌ای پیدا می‌کنند. به این سبب است که نظام استبدادی برای دوام خود نیازمند این است و می‌کوشد تا تشکلاتی که ممکن است احقاق حقوقی را مطرح نمایند پای نگیرند.

امسال نیز مانند سال‌های گذشته به کارگران اجازه برگزاری تظاهرات ندادند، این‌بار آقای ربیعی وزیر کار دولت «تدبیر و امید» اعلام کرده است، «چون رییس جمهوری، آقای روحانی در این روز سخن‌رانی دارد نمی‌توان تظاهرات برگزار کرد.» این رفتار نشان از ماهیت فریب‌کاری حکومت دارد با این حال، ما در ایران، هر روزه شاهد حرکت‌های پراکنده اعتراضی اعم از کارگرانی که دست‌مزد و حق کار آن‌ها ماه‌ها پرداخت نشده و یا تضییع شده است، دانشجویان و زنان و معلمان… که مطالبه حقوق خویش را می‌کنند هستیم.

1mays

اما نپرداختن مزد کارگران و اضطراب سقوط سطح در آمد کارگران به زیر خط فقر و تحمیل قوانین نا‌عادلانه کار و… تنها اموری نیستند که حقوق کارگران را ضایع می‌سازد، بلکه در نظام ولایت فقیه درسایر ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نیز از هر کارگری به عنوان یک انسان و شهروند سلب حقوق شده و می‌شود. از آن‌جا که می‌دانیم حقوق به هم پیوسته و از هم ناگسستنی‌اند آن‌چه که می‌تواند و باید انجام پذیرد پیوستگی و هم‌گرایی این مطالبات حق‌طلبانه است. حق کارگر، حق دانشجو، دانش‌آموز، معلم، استاد وحق زنان و مردان، حق بهره‌وری از محیط زیست سالم و… مجموعه حقوق شهروندی است که با استقرار حاکمیت ملی تحقق می‌پذیرد و استقرار حاکمیت ملی با جنبش همگانی حقوق‌مند و نه گفتن به ولایت مطلقه ممکن می‌شود. نگاهی به وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران، وجود ناهنجاری و نابسامانی‌ها در این زمینه‌ها و عدم توانایی نظام ولایت مطلقه فقیه در مواجهه با آن‌ها بدون توسل به سرکوب در داخل و باج دادن و تسامح با بیگانگان حکایت از ضعف مفرط مافیای نظامی – مالی که در پوشش «دین» بر هست و نیست کشور چنگ انداخته‌اند دارد و نشان دهنده این امر است که بستر جنبش همگانی بیش‌تر از پیش فراهم است و اگر اعتراضات پراکنده، هم‌گرا و حقوق‌مند بشوند استبداد دیر نخواهد پایید و حاکمیت ملی که ایرانیان نزدیک به یک قرن است برای استقرار آن مبارزه می‌کنند استقرار می‌یابد.

روز جهانی کارگر فرخنده باد

۱۰اردیبهشت ۱۳۹۳ برابر با ۳۰/۰۴/۲۰۱۴

مجامع اسلامی ایرانیان

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,