Saturday, 18 July 2015
04 August 2021

«جدول برنامه‌ها»

2010 March 04

‌پنج شنبه 13 اسفند ماه – 4 مارس

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – محبوبه

شعر – «حدس» – شعری از ساناز زارع ثانی

note3روزنگاشت – «ویالونی در دست کشیش» –  به بهانه زادروز «ویوالدی» آهنگ ساز ایتالیایی – محبوبه

note3آقای گجت – دامون

note3 بخش اول اخبار

note3رادیو لیچار – قسمت پنجم –  فرورتیش

note3مجله اقتصادی – «بارفروش تره بار، مسوول تنظیم بازار مرغ  و نایاب شدن مرغ در تهران» – سعید برین دوست

note3کوله باری از حکایات – «روایتی از اخوان ثالث در باب ایرج میرزا» – مهرداد قدیمی

note3 بخش دوم اخبار

note3آهنگ‌های قدیمی


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: