Saturday, 18 July 2015
01 August 2021
زهرا رهنورد:

«مشروعیت یک نظام در گرو احترام به مطالبات ملت است»

2010 March 06

رادیو کوچه

زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت با انتشار پیامی به مناسبت روز جهانی زن (8مارس) با انتقاد از قوانین تبعیض آمیز علیه زنان مردم را به بازگشت «به ارزش‌های والای رحمانی و انسانی برای پاسداشت کرامت زن ایرانی» فرا خواند.
وی با اشاره به اهمیت این روز در میان «جنبش سبز» تاکید کرد: «رفتارهای تبعیض خواهانه و ضد زنی که فرهنگ حاکم و قوانین من‌در آوردی مجلس بدان پرداخته است، سزاوار زنان نیست»
خانم رهنورد در بخش دیگری از پیام خود آورده است: «در قوانین واپس گرا زن به عنوان جنس دست چندم تلقی شده، در کدام قلمرو است که تبعیض وبی عدالتی در قوانین ما لحاظ نشده .. دیه نامساوی زن و مرد ،قوانین تبعیض آمیز مربوط به طلاق و تابعیت ،سن پایین مسوولیت کیفری برای دختران و …آیا روح وانسانیت و جسم زن را خدا نیافریده؟ مطمئنم که مردان آزاده کشورمان نیز از این تبعیض ها رنج می برند و سر افکنده اند .مشکل قانونی حضانت مادران ، صحنه زجر آور دیگری است که به قول سعدی دلی از سنگ بباید به سر راه فراق تا تحمل کند ، آن روز را که مادر از فرزند جدا می‌شود. اما گل بود و به سبزه نیز آراسته شد. زنان زندانی که جرم شان عدالت طلبی و آزادی خواهی است و این همه را در جنبش سبز یافته اند. زنان روزنامه نگار زنان مبارز ، زنانی که در کوچه و خیابان و در عرصه های مختلف از فعال جنبش زنان تا فعال حقوق بشر و کودکان، زنان کارگر و زنان معلم ،همه و همه مصمم و استوار گام برمی دارند و از تحمل زندان و دیگر تهدیدها و مشقت ها نیز هراسی ندارند. کدام را بگویم؟»
همسر میرحسین موسوی هم‌چنین با بیان این‌که «آبروی یک نظام ومشروعیت آن در گرو احترام به ملت و مطالبات آنان است» تصریح کرد: «به حاکمیت توصیه می کنم به پاس تمام روزهای بزرگی که به نوعی به شخصیت زن مربوط است زنان را ارج نهید و در جهت سعادت آنان قدم بردارید.»
زهرا رهنورد در پایان خاطرنشان کرد: «این روز بزرگ را به همه زنان ومردان عدالت خواهی که رفع تبعیض و ارج نهادن به زنان را بخشی از مبارزات آزادی‌خواهانه بشری می‌دانند تبریک می‌گویم و امیدوارم جنبش سبز در جهت رفع تبعیض قدم‌های بلندی بردارد.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , ,