Saturday, 18 July 2015
30 September 2020
روز گذشته و طی مراسمی از سوی مرکز پژوهشهای نقش جهان،

«قلم فردوسی به بهرام بیضایی تقدیم شد»

2010 March 11

رادیو کوچه

به پاسداشت 50 سال تلاش در عرصه فرهنگ ایران زمین، به ویژه پژوهش و معرفی شاهنامه فردوسی، اساطیر و معانی آن، روز چهارشنبه « قلم فردوسی» از سوی  مرکز پژوهشهای نقش جهان، وابسته به فرهنگستان هنر، به بهرام بیضایی اهدا شد.
بهرام بیضایی پس از دریافت این یادبود، طی سخنانی اظهار داشت: «امیدوارم در آینده این قلم مرا به انجام کاری وادارد که شایسته دریافت این قلم باشد، نه اینکه کاری کنم که این قلم را از من پس بگیرند.»
آقای بیضایی با بیان این‌که «اهمیت شاهنامه  به دلیل معناهای نهفته آن است» تصریح کرد: «آن‌چه در شاهنامه است نه افتخارات، که معنای یک ملت و معنای ضبط یک اسطوره و برداشت ضبط شده زمانی است که فردوسی آن را به عرصه نوشتار آورد.»


وی افزود: «امیدواریم زمان برای کسانی که می‌خواهند در عرصه شاهنامه  فعالیت کنند یاری رسان باشد و امیدوارم در آینده فردوسی را برای معناشناسی بخوانند، نه برای افتخارات آن.»
«قلم فردوسی» یکی از شاهکارهای آقای گلستانی مدیر مجموعه «یورو پن» است که آن را به بهرام بیضایی تقدیم کرد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,