Saturday, 18 July 2015
23 September 2020

«جدول برنامه‌ها»

2010 March 11

‌پنج شنبه 20 اسفند ماه – 11 مارس

شروع پخش زنده از ساعت 4/00 بعداز ظهر – به وقت تهران

note3اجرا :  اعظم

note3 تقویم تاریخ – مریم

note3گزیده مطبوعات

note3شعر – «اگر آدمی» – شعری از ساناز زارع ثانی

note3گزارش روز – «سونامی سرطان در ایران» – سام

note3روزنگاشت – «از مشروطه خواهی تا ترور» – سال روز درگذشت «احمد کسروی»  – مارال

note3 بخش اول اخبار

note3کوله باری از حکایات – «بیان دو زبان زد از گلستان سعدی» – مهرداد قدیمی

note3رادیو لیچار – قسمت هشتم –  فرورتیش

note3 بخش دوم اخبار

note3بوم رنگ – «تهران و خط زلزله»- گفت‌وگو با «شهرام میری» کارشناس زلزله شناسی – شیرین دهقان

note3مجله اقتصادی – «انتقادهای سنگین رفقای سیاسی علیه بودجه دولت» – سعید برین دوست

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: ,