Saturday, 18 July 2015
23 September 2020
کوله‌باری‌ از‌ حکایات

«زبانزد‌هایی از ادب پارسی»

2010 March 12

مهرداد قدیمی / رادیوکوچه

mehrdad@koochehmail.com

«کوله‌باری‌ از‌ حکایات» به بررسی ‌حکایات‌، هم‌چنین چگونگی‌ به‌ وجود آمدن‌ زبانزد‌ها (‌ضربالمثل‌ها‌) می‌‌پردازد. زبانزدهایی از «گلستان سعدی شیرازی» و نقل حکایت‌های نقضی است که دربرگیرنده‌ی نصایح اخلاقی است.  این‌بار به تفسیر دو زبانزد «چشم تنگ دنیا دوست را یا غناعت پر کند یا خاک گور» و «دست از کاری شستن» می‌پردازد.

«چشم تنگ دنیا دوست را یا غناعت پر کند یا خاک گور» و «دست از کاری شستن»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«حکایات بهارانه »

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نواهای نوروزی»

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید


«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,