Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
مهار ساختن زنان

«امر به معروف با اسید نمی‌شه»

2014 October 26

فیروز نجومی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

رژیم آیت‌اله‌ها به خوبی آگاه است که نمی‌تواند دست‌های خود را که آلوده به جنایت «اسید پاشی» است، بسادگی بشوید. چه انکار را سودی نیست: اسید پاشی در ارتباط با «بد حجابی» و عملی ساختن یک وظیفه الهی «امر به معروف و نهی از منکر،» بوقوع پیوسته است. که یک کنش دینی – سیاسی ست، یعنی یک کنشر اسلامی ست. زیرا که در ۳۵ سال گذشته حکومت اسلامی توانسته است مخالفین و دگر اندیشان را به سکوت و خاموشی بکشاند، رام و مطیع سازد و همچون چوپانی به گله چرانی بپردازد. اما، نظام ولایت با تمام اقتدار بیکرانی که در نتیجه خشونت و بیرحمی و انتقام ستانی بدست آورده است، در مهار ساختن زنان، بویژه «زن امروز،» دانا و توانا، مستقل و خود گردان، شکست خورده است. ۳۵ بگیر و ببند، تنبیه و مجازات، توهین و خوار سازی، گشت‌های ارشادی، بکارگیری نیروهای انتظامی و بسیجی، نتوانسته است حجابی که مطابق معیارهای «اسلام ناب محمدی» باشد، بر زنان امروز، تحمیل کنند. یعنی حجابی که بتواند اندام زن را از سر تا پا بپوشاند، همچون آنچه خود «حجاب بر‌تر» می‌دانند، چادری سیاه و گسترده. البته که نمونه‌هایی از این زنان، زنانی که چادر سیاه را سفت و سخت روی سر خود نگه می‌دارند به مراتب فوقانی قدرت هم رسیده‌اند. مثل خانم افخمی، سخنگوی دولت، سراسر غرور و تبخ‌تر، در حالیکه پیچه را محکم چسبیده به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد. و نمونه بارز خانمی که بطور کامل خود را تسلیم قواعد و قوانین شریعت نموده و بواسطه اطاعت و فرمانبری به مراتب فوقانی قدرت هم رسیده است. صلاحیت شغلی در اینجا اصلا مطرح نیست. چرا که ظهور خانم افخمی در مرتبه‌ای بلند، خود نشانی ست بر بر نرمخویی حکومت اسلامی و احترام وشان شامخی که اسلام فقاهتی برای زن قائل است.

gasht-ershad-iran

این بدان معناست، که حکومت اسلامی به هر ترفندی دست زده است که از زنان ایران، زنانی بسازد در الگوی خانم افخمی و دیگر خانم‌هایی در همین ردیف که حتی به وزارت هم رسیده‌اند، سخت شکست خورده است. از آغازین‌ترین لحظات صعود به مسند قدرت، نظام ولایت با زن امروز دشمنی ورزیده است. ابتدایی‌ترین حق و حقوق انسانی، حق گزینش پوشش را از آنان صلب کرده است. پیوسته زنانی که نتوانسته‌اند و یا نخواسته‌اند حجابشان را در تطابق با حجابی که فق‌ها و علما می‌پسندند، در آور ند بر آن‌ها برچسب زنان «بد حجاب» زده‌اند.

در نتیجه، ۳۵ سال است که نظام ولایت زنان بد حجاب را مانع بزرگی در اسلامیزه کرده جامعه دیده‌اند. زنان بدحجاب، عامل رواج فرهنگ غربی نیز شمرده می‌شوند. الگوی آن‌ها نه خانم افخمی بلکه زنان غربی، البته نه زنانی مثل مارگرت تاچر، یا هلیری کلینتون و یا پاور، نماینده آمریکا در سازمان بین المل، که نه چهره می‌پوشانند و نه از آرایش و پالایش اجتناب می‌ورزند و نه برآمدگی‌ها و برجستگی تن خود را پوشانده‌اند، بلکه تمام زنهای دیگر غربی که خود تنها مسئول برگزیدن پوشش خود هستند. حال بعضا خود را زیبا می‌بینند و لزومی در پنهان ساختن آن نمی‌بیند. اما، بی‌حجابی زنان نه تنها نظم جامعه غربی و یا شرقی، اروپایی و یا آسیایی و آفریقایی را را بهم نریخته است و مردان را بعصیان و هرج و مرج نکشانده است، بلکه بسلامت و همبستگی جامعه پیوسته خدمت کرده است. یکی از دلایل مهم پیشرفت تمدن غربی شرکت روز افزون زنان در جامعه و مبارزه‌ی طولانی و ادامه داری است که زنان بدان دست زده‌اند. آری غربی‌ها زیبایی‌ها را پنهان نمی‌کنند بلکه همواره در پی کشف زیبایی آنند، پدیده‌ای که در منظر فق‌ها به کفر و گناه منجر می‌شود. حضرت ولایت فقیه و بعدا تمامی آیت الله‌ها و فقهای، چه عمامه‌ای چه کلاهی، پیوسته خواسته‌اند که زنان ایرانی به زنان غربی نگاه نکنند. در آن دیار، در نظرآنان، از زنان برای فرو نشاندن شهوت جنسی و بهره وری استفاده می‌شود. چنانکه گویی پیامبر اسلام زن را برای چیز دیگری جز اطفای آتش شهوت جنسی خود خواسته است. حکومت اسلامی می‌خواهد که زنان ایرانی از فاطمه زهرا، همسر امام علی و فرزند پیامبر الگو بگیرند. یعنی توی خانه بنشینند و فرزندانی همچون حسن و حسین در دامان خود پرورش دهند. البته که هنوز وظیفه اطفای شهوت همسرانشان، حتی در کنار همسران دیگر مرد، از وظایف اصلی زنان بشمار می‌رود. هیچ زن امروزی به چنین اسارتی تن نمی‌دهند.

نه اینکه زنان زیر بار حجاب نرفته‌اند،. مقاومت جمعی آنان در برابر حجاب اجباری در آغاز آنقلاب خیلی سریع در هم شکسته شد. حجاب اجباری شد و چون و چرا ناپذیر و زیربنای نظم و انضباط شریعت اسلام در جامعه گردید. اما زنان حجاب را به میل خود تعریف و تعین کردند. در ساخت و ساز آن بیشتر دست بردند و آنرا بطور روز افزونی دین زدایی نموده و بوسیله‌ای تبدیل نمودند در خدمت زیبا سازی. تصاویری که از ندا آقا سلطان، که بجرم زیبایی از پا درآمد، بجا مانده با حجاب اسلامی که حاکی از استفاده حجاب بنفع برجسته ساختن اجزای زیبای چهره است، بی‌جهت نیست که او در خون خود غلتید. چون جمهوری اسلامی نه تنها دشمن آشتی ناپذیر آزادی ست بلکه با زیبایی نیز به هیچوجه سر آشتی ندارد.

gashtansar

زیبایی در اسلام یعنی سیاهی، تاریکی، تیرگی، ترک دنیای مادی و گریز از زیبایی زمینی. تمام آنچه مادی ست باید تخریب و به ویرانی کشید، بویژه «زیبایی» که می‌درخشد و چشم پاک مقدسین را آلوده می‌کند. اسید پاشی را باید کوششی دانست در پاک نگاهداشت چشم مومنین، در خفته نگاهداشتن غرایز انسانی که چشم دیدن زیبایی را ندارد. از آن می‌هراسد و می‌گریزد. لذا دست به تخریب آن می‌زند. اسید پاشی فراخوان زنان است به تسلیم و اطاعت به دست بردشتن از بدحجابی و هنجار شکنی از جمله رانندگی.

ترس و وحشت از زیبایی بیش از هر کس دیگری در فرد مقدس و مومن ظاهر می‌شود. چون زیبایی احساس لذت را در انسان بر می‌انگیزد، وسوسه‌ای که باید از آن پرهیز کرد و در خود خاموش ساخت. البته پیامبر اسلام را باید از این امر مستثنی ساخت. او رسول الله بود و همه‌ی پدیده‌های زیبا و شیرین بر او حلال شده بود و او نیز خود را از این نعمت سیراب می‌نمود. با این وجود علما و فقهای بزرگ بعید به نظر می‌رسد که به چهره همسرشان نگاه کرده باشند هنگام عقد و نکاح. آن‌ها با همسرانشان همآغوش نمی‌شوند که تن را از رنج نجات دهند و با لذت بخشیدن بدان روح و روان را به آرامش بنشانند. مجتهد برای رضای و خشنودی و بنا بر اراده الله با زن خود همآغوش می‌شود. زن را برای خاموش نگاهداستن غریزه لذت جویی، نه برای لذت، می‌خواهد. همآغوشی با همسر البته یک وظیفه شرعی ست. در حالیکه در مسیحت کاتولیکی خدمت به خدا لازمه‌اش چشم بستن بر روی لذت جنسی است حتی از طریق مشروع و ازدواج.

زنان، اما، حجاب اسلامی را بنا بر نیازی‌های زیبایی تغییر داند، مانتو‌ها پیوسته تنگ و کوتاه‌تر و روسری‌ها قیطانی‌تر گردید. یعنی رخ‌ها با آلایش و پالایش بیشر از زیر حجاب همچون ماه از زیر ابر‌های تیره درخشیدن گرفت. قوزک پا و برآمدیگی‌ها و برجستگی‌های بدن‌ها، بیشتر آشکار شئ، تا آنجا که کار به «ساپورت پوشی» کشید، کنشی که تمام مرزهای حجاب وعفاف و هنجارهای اخلاقی را در منظر دشمنان زیبایی، جامعه مجتهدین و روحانیون، متلاشی می‌ساخت. چرا که عنوان می‌کردند که ساپورت پوشی حتی تحریک آمیز‌تر است از بدن عریان زن. نمایندگان مجلس از جمله، علی مطهری، فرزند طراح اصلی حکومت اسلامی، مرتضی مطهری، در مجلس شورای اسلامی فریاد بر آورد که بنگرید به این ویدیو (ویدیویی که از زنان ساپورت پوش تهیه شده بود) و با چشمان خود نظاره کنید که چگونه «ساپورت پوشان» فضای جامعه را آلوده و تحریک کننده ساخته‌اند.

zanan-iran

حرف فرزند معمار انقلاب، نماینده مجلس شورای ولایت، آن است که چرا دولت دست به تدبیر شدیدتری نمی‌زند. مثلا ساپورت پوشان را جلب و تنبیه و مجازات نمی‌کند. چرا که چشمان علی مطهری ناتوان است از دیدن زیبایی‌ها و خمیدگی‌ها و برآمدگی‌های طبیعی تبلور یافته در تن و جسم انسان بویژه زنان. احتمالا او ترجیح می‌دهد که بدن ساپورت پوش زیر شلاق سیاه و کبود و زخمین گردد تا هرگز چشمانش به ساق پای زن ساپورت پوشی نیفتد. آیا بهش از این می‌توان به قهقرا غلتید؟ ترس از زیبایی در نتیجه چشم‌ها را نا‌بینا نموده و در را بروی جنایت می‌گشاید.

اما دشمنی نظام ولایت با زیبایی و مظهر آن زن، همیشه با تغییر آب و هوای جوی، سیاسی و دیپلماسی در حال نوسان بوده است. در ماه‌های اخیر، حمله به بد حجابی بیش از همیشه شدت یافته است هر چه بیشتر تشدید یافت. چرا که بدرستی دریافتند که زنان عملا حجاب را اسلام زدایی نموده و آنرا در خدمت برجسته سازی زیبایی‌های خود گرفته‌اند. حجاب دارند اما اسلامی نیست، برغم سخت گیری‌ها و بگیر و ببند‌ها.. راهکار بر اندختن بدحجابی را در حکم قرآنی «امر به معروف و نهی از منکر» یافتند. بی‌درنگ انصار حزب الله اعلام نمود که ۴۰۰۰ موتور سوار آماده برای ماموریت در اختیار دارد که بزودی به خیابان‌ها گسیل داده می‌شوند.

لازم به یاد آوری ست شکل کفایی و یا عینی امر به معروف و نهی از منکر هنوز موضوعی است مورد بحث و گفتگوی علما و فق‌ها و نطری قاطع در باره آن صادر نشده است، اما، خداوند خامنه‌ای به بحث حوزه‌ای در باره شرایط آمر معروف و ناهی منکر، خاتمه داد و آنرا در سخنرانی اخیرش وطیفه همه مسلمانان (امت) دانست. یعنی هرکسی می‌تواند به بد حجاب نزدیک بشود و او را به صراط مستقیم هدایت کند. معلوم نیست که در صورت امتناع و مقاومت در برابر پذیرفتن معروف چه خواهد شد. در این زمان برای اینکه بتوان بدحجابی را بطور کلی ریشه کن ساخت مجلس شورای ولایت نیز در ناپدید ساختن زیبایی در جامعه وارد عمل گردید و درحمایت از «آمران به معروف و ناهیان از منکر،» لایحه‌ای به تصویب مجلس رساند، لایحه‌ای که اساسا زیبایی ستیز و زن ستیزمیباشد. اگرچه بعدا بدان بک اصلاحیه اضافه گردید که عواقب ناگوار آنرا کمی کاهش دهد با این وجود، حکم خدا را بر جامعه‌ای جاری ساخت که ضرورتا به زیبایی ارزش می‌نهد.

asidpashi

اگر انسان نتواند زیباییهای وجود خود را شناسایی و ستایش کند، چگونه می‌تواند از زیبایی های دیگر لذت برد. در قاموس اسلام البته زیبا و ستودنی آن است که بتوانی گردن کافر را با یک ضربه از تن جداسازی. جهاد وظیفه است و «شهادت» پر از زیبایی. هرچه که آغشته بخون است زیبایی است. داعشی‌ها وقتی سر یک انسان را از تن مثل یک گوسفند جدا می‌سازدند، آنرا زیبا می‌پندارند. زیبا آنچیزی ست که مورد تایید و تصدیق الله است. بهمین دلیل، جنایت خود را در سانه‌های اینترنتی منتشر می‌سازند، تا جهان بداند که کشتار در راه الله زیبا‌ترین است.

این بدان معناست که زمینه‌های اسید پاشی، نه بعنوان تهی ساختن سر خوردگی‌های شخص، نا‌کامی در نرد عشق، همچنانکه در زمان‌ها ی مختلف و جوامع دیگر بوقوع پیوسته است، بلکه اسید پاشی بعنوان یک وطیفه دینی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، دیر زمانی ست که در حال ساختن بوده است. یعنی هم چنانکه یک داعشی برای رضای شخصی گردن کسی را نمی‌زند، اسید پاش هم بوظیفه الهی خود عمل می‌کند. اسید پاش خود فاقد بینایی ست تعصب چشمان او را نابینا ساخته است، او را ناتوان از دیدن زیبایی‌ها کرده است. ترس و هراس از زیبایی، از وسوسه لذت، دست به تخریب آن می‌زند. او عمل خود را ضروری برای یک جامعه شریعت محور، جامعه ایکه زیبایی‌ها بزیر زمین فرو روند. بنابراین، اسید پاش به فراخوانی پاسخ می‌دهد که از منبر مقدس خطبه خوانی امام جمعه اصفهان، یوسف طباطبایی به گوشش رسیده است. وی وضع حجاب را آنقدر ناگوار و خطرناک می‌بیند که می‌گوید:

مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بد حجابی باید چوب‌تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.

با وجود چنین فتوای روشن و صریحی، بدرستی روشن نیست که چرا نیروهای انتظامی، پس از سه هفته بی‌اعتنایی به جنایت «اسید پاشی» که در کنار گوششان اتفاق می‌افتاد، پیوسته اصرار داشته و دارند که اسید پاشی در ارتباط با بدحجابی صورت نگرفته است، برغم شهادت قربانیان این جنایت که شنیده‌اند جنایتکاران اعتراف کرده‌اند که هدفشان «مقابله با بد حجابی» بوده است.

ahmadimoghadam

چنانکه نادرند کسانی که تعصب و تصلب نا‌بینایشان ساخته است. بگونه‌ای فرماندهان در باره جنایت اسید پاشی سخن می‌گفتند، بخوبی روشن بود که آن‌ها خود از نابینایان و تف لیس نظام ولایت‌اند. آیا اگر فرمان «بالا بردن چوب‌تر» و استفاده از «نیروی قهریه» فراخوانی بسوی خشونت، بیرحمی و انتقام ستانی نیست، فرا خوانی ست بسوی رحمت و عطوفت اسلامی؟ چه می‌شد اگر چنین فراخوانی از بی‌بی سی و یا صدای آمریکا و یا اسرائیل پخش می‌شد؟

حتی رئیس پلیس کشور، اسماعیل احمدی مقدم، مجتهدی که لباس پلیس بر تن کرده است با خونسردی تاکید می‌کند که اسید پاشی‌های اخیر در رابطه با مبارزه با بد حجابی نبوده، است، این روایات کذب و مغرضانه بر ساخته رسانه‌های دشمن است. بیچاره مردم کشور ما که باید به این حافظان جان شهروندان اعتماد کنند. امامان جمعه و دیگر تف لیسان ولایت بریاست حسین شریعتمداری، بازجوی سعیدی سیرجانی، مدیر ارگان بیت رهبری، روزنامه کیهان، اسید پاشی را کنشی ضد انقلاب، پرورده دست امریکا و اسرائیل می‌خوانند که قصد مخدوش کردن انقلاب اسلامی و آلوده ساختن چهره رئوف حکومت اسلامی به خشونت و بیرحمی و انتقام سانی را دارند، چنانکه گویی حکومت اسلامی در این ۳۵ سال گذشته نماد رحمت و رحمان بوده است، نه مخالفین را به خاک و خون کشیده و قتل عام نموده است و نه در معابر عمومی انسانی را روزانه به دار مجازات آویخته است. بلحاظ خشونت و بیرحمی و انتقام ستانی، حکومت ولایت را در واقع باید پدر مشروع دولت اسلامی عراق و شام دانست. هم اکنون نیز بلحاظ اجرای احکام شریعت، بویژه حکم قرآنی «امر به معروف و نهی از منکر» قصد سبقت از آنان را دارد. تفاوتی که می‌توان بین داعشی‌های بومی و داعشی‌های تازی گذارد، این است که آن‌ها قساوت خود را پنهان نمی‌کنند. چرا باید از کشتار کفار شرمگین بود. آن‌ها نه تنها از تایید الله در خشونت نسبت به کفار مطمئن‌اند بلکه یقین دارد که وظیفه‌ای را بانجام رسانده است که الله بر دوش او گذارده است..

در حالیکه ولایتمدارن تا آنجایی که بتوانند پنهان کاری می‌کنند و از روی زبونی و حفظ قدرت و ثروت، بیت رهبری و تمام فرمانده هان و سربازان سواره و پیاده از جمله امامان جمعه همه دست بدست هم داده‌اند که بر ماهیت زن ستیز حکومت اسلامی و جنایت هول انگیز تخریب زیبایی، بر جنایت شنیع اسید پاشی بصورت زیبا رویان، پرده استتار بکشند، چنانکه گویی قابل باور است وقتی رسانه‌ها و پلیس ولایت گزارش بدهند که خانم‌های محجب هم قربانی اسید پاشی بوده‌اند. چه سند محکمی که قانونی ساختن امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند چیزی دیگری باشد جز فراخوانی بسوی تخریب زیبایی، زیبایی که مظهر آن زن است. آری، تنها زمان است که بما می‌گوید که «امر به معروف با اسید نمی‌شه.»

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

مطالبی دیگر از این نویسنده در رادیو کوچه

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , 

۲ Comments


  1. unknown
    1

    اصولا سوار بر موج احساسات و مشکلات اجتماعی شدن برای تحقق اهداف سیاسی موجب محقق شدن هیچ حقوقی از زنان امروز نمی شه کار درستی هم نیست. این مسله می تونه از جانب یک سری افراد خشکه مذهب سرزده باشه و از اونجایی که هر موقع اتفاق این چنینی می افته گروه های مخالف جمهوری اسلامی بهره برداری سیاسی می کنن . خود حکومت راهی جز برخورد این چنینی برای خودش نمیبینه . همه چشم می بندند و شروع می کنن هر چیزی رو که دوست دارن می گن و حقیقت ماجرا که ریشه تو بطن اجتماع و کف خیابون ها داره رنگ می بازه . اینکه آدم های مذهبی دید بشدت منفی نسبت به آدم هایی که حجاب رو رعایت نمی کنن دارن مال این ۳۵ سال نیست . چند صده قدمت داره . خود حکومت مطمئنا دست به همچین کارهایی نمی زنه چون به ضرره خودش هست . این رفتار نمی تونه خط مشی حکومتی باشه .


  2. Bahram
    2

    در قتل‌های زنجیره‌ای معاون وزارت اطلاعات سعید امامی که خود را مامور معذور نامید، فورن با خوراندن واجبی به او کارش را ساختند و گفتند مامور آمریکا و اسرائیل بوده.در حملهٔ اوباش به دانشگاه و پرتاب دانشجویان از طبقه سوم، تعدادی دانشجو دستگیر شدند.اینک با سمّ پاشی اوباش دولتی به زنان در چند روز گذشته، خانم ستوده و تعدادی از زنان معترض به سمپاشی دستگیر شده اند.در دها و صدها نمونه دیگر هرگز مسولین واقعی دستگیر و تنبیه نشده اند چرا که مامورین رژیم بوده اند.خانمی از اصفهان با چه زیبائی وضع زنان را در رژیم الهی ، محمدی شرح میدهد.”وقتی صدای موتور را از پشت سرم می‌‌شنوم،نمیدانم مراقب بدنم باشم که به آن تعرض نشود، مواظب کیفم باشم که به سرقت نرود یا صورتم را برگردانم که اسید به آن پاشیده نشود.