Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
در دادگاه کیفری استان تهران

«روزنامه‌های تهران امروز، گل، افکار و مجله زنان امروز مجرم شناخته شدند»

2014 October 26

خبر / رادیو کوچه

 

دادگاه رسیدگی به پرونده های مدیران مسول روزنامه‌های تهران امروز، گل، افکار و مجله زنان امروز، در دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد که هیات منصفه مطبوعات مدیران هر چهار نشریه را در عناوین اتهامی انتسابی مجرم شناخت.

«ایرنا»، خبرگزاری رسمی ایران، روز یک‌شنبه چهارم آبان ماه گزارش داده است، دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسول روزنامه‌های تهران امروز، گل، افکار و مجله زنان امروز، در شعبه ٧٩ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کشکولی و با حضور اعضای هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.

بنابه این گزارش، پرونده روزنامه افکار به اتهام نشر مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام تشکیل شده بود که اعضای هیات منصفه مطبوعات متهم را در هر دو عنوان اتهامی مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات ندانست.

matbouat

به پرونده مدیر مسوول روزنامه تهران امروز نیز به اتهام انتشار حکم غیرقطعی صادره از دادگاه رسیدگی شد که هیات منصفه مطبوعات متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

پرونده هفته نامه زنان امروز نیزبا شکایت مدعی العموم و به اتهام استفاده ابزاری از تصاویر بانوان تشکیل شده بود که در این خصوص نیز هیات منصفه مطبوعات متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

در دادگاه روز یک‌شنبه، به پرونده روزنامه ورزشی گل به اتهام نشر مطالب خلاف واقع به قصد تشویش اذهان عمومی و اضرار به غیر با شکایت فیروز کریمی از سرمربیان فوتبال ایران رسیدگی شد که اعضای هیات منصفه مطبوعات متهم را مجرم شناخت و مستحق تخفیف در مجازات دانست.

مطالب مرتبط

مدیران مسوول سه روزنامه و یک هفته‌نامه محاکمه می‌شوند

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,