Saturday, 18 July 2015
25 October 2021
همبستگی جهانی با کوبانی

«راهپیمایی در افغانستان به پشتیبانی از کوبانی»

2014 November 04

نقیبه بارکزی/ رادیو کوچه/ بخش افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

تعداد کثیری از باشنده‌گان افغانستان یک‌شنبه ۱۱ عقرب (آبان ماه) در ۷ ولایت این کشور با به آتش کشیدن پرچم داعش و سردادن شعارهای ضد گروه داعش و کشورهایی که این گروه را پشتیبانی می‌کند حملات داعش به کوبانی را محکوم کردند.

1

درمقابل از مقاومت حماسی کوبانی در مقابل گروه داعش علام حمایت نمودند.

هرات از ولایات غربی افغانستان است که هم‌زمان با بامیان، ننگرهار، بلخ، تخار، فراه و نیمروز راهپیمایی به منظور حمایت از کوبانی درآن راه اندازی گردید.

بیشتر اشتراک کننده‌گان این راهپیمایی درهرات دختران و پسران جوان بودند.

2

آنان ضمن آن‌که هدف از راه‌اندازی این راهپیمایی را برداشتن نقاب از چهره سیاست دو پهلوی کشورهای چون آمریکا، عربستان و ترکیه در قبال داعش و کوبانی بیان می‌کنند.

آمریکا و کشورهای متحد‌اش را حامیان گروه داعش می‌گویند.

این‌که آمریکا و شماری دیگر از کشورهای همدست آن در رسانه‌ها همواره داد از پشتیبانی کوبانی می‌زنند را شعار محض خواندند.

3

نگرانی دیگر این راهپیمایان از تلف شدن زنان کردی است که علیه گروه داعش تفنگ به دست گرفته‌اند و در مقابل به زخمی شده‌گان گروه داعش اجازه مداوا در ترکیه داده می‌شود، در حالیکه این کشور مرز‌هایش را به روی زخمی شده‌گان کوبانی محدود و مسدود کرده است.

از دید راهپیمایان در هرات، آمریکا و دیگر کشورهای هم‌دست‌اش به خاطر به فروش رساند اسلحه‌شان داعش را حمایت می‌کنند.

4

این تنها باشنده‌گان ۷ ولایت افغانستان نیستند که به حمایت از کوبانی و محکوم کردن گروه داعش برخواستند بل گفته می‌شود همزمان با این در کشورهای آلمان و هالند نیز روی همین منظور راه پیمایی‌های گسترده برپا گردیده است.

مطالب مرتبط

گالری / روز جهانی همبستگی با کوبانی در افغانستان

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , ,