Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
دادخواهی برای روز قلم

«درخواست فعالان مدنی افغان برای درج روز قلم در تقویم ملی»

2014 November 05

نقیبه بارکزی/ رادیو کوچه/ بخش افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اولین باراست که در تاریخ افغانستان به خاطر روز قلم دادخواهی برپا گردیده است.

این حرکت از هرات ولایت غربی این کشور آغاز شده، ولایتی‌ که مستعار «مهد علم و فرهنگ» را به همراه دارد و بیشتر افغانستانی‌ها آن را به این مشخصه می‌شناسند.

هدف از راه اندازی دادخواهی روز قلم از سوی جوانان هرات و شماری دیگر از ولایات این کشور ثبت آن در تقویم ملی افغانستان است.

شماری از اشتراک کننده‌گان در این دادخواهی می‌گویند: اگر روز قلم در تقویم ملی به ثبت رسد زمینه آشنایی با ادبا و فرهنگیان برای نسل جوان مساعد‌تر می‌گردید و جوانان افغانستانی به جای تفنگ چانس روی آوردن به علم و ادب را بیشتر خواهند داشت.

1

اما در بین اشتراک کننده‌گان دادخواهی روز قلم، اعضای خانواده علم، ادب و فرهنگ کمتر به چشم می‌خوردند که این موضوع؛ گلایه‌ای جوانان اشتراک کننده و برگزار کننده را هم به همراه داشت.

یک تن از برگزار کننده‌گان این دادخواهی می‌گوید: تظاهرات نامزدان معترض شورای ولایتی هرات برنامه دادخواهی روز قلم را تحت شعاع قرار داده است.

«صادق اکبری» که خود را از برگزار کننده‌گان این دادخواهی معرفی می‌کند می‌گوید: فعالان مدنی، ادبی و فرهنگی اشتراک در تظاهرات کاندیدان معترض شورای ولایتی هرات را بر اشتراک در دادخواهی روز قلم ترجیح دادند.

«بهراد یوسفی» از فعالان مدنی و نویسنده‌گان در این ولایت می‌گوید: دلیل اینکه قلم به‌دستان در این دادخواهی حضور پر رنگ نداشتند بی‌توجهی به این قشر است و اینکه تا کنون برای شناختاندن ادبا و نویسنده‌گان به نسل جوان کار آنچنانی در افغانستان صورت نگرفته است.

2

همزمان با این «سمیه رامش» یک تن از شاعران و نویسنده‌گان درغرب افغانستان می‌گوید: از برگزاری این دادخواهی برای او و هم‌طرازان‌اش اطلاع رسانی نشده.

اما از راه اندازی این دادخواهی و ثبت روز قلم در تقویم کشور ابراز خرسندی می‌کند.

«طیبه زاهدی» نماینده مردم هرات در شورای ملی در مورد به ثبت رسیدن روزی به نام قلم در تقویم ملی چنین بیان می‌دارد که در کمیسیون‌های فرهنگی و زنان رای زنی روی تعیین این روز در تقویم ملی آغاز شده اما تا هنوز سرخط آجندای مجلس سنا- شورای ملی- قرار نگرفته است.

در تقویم افغانستان برای بخش‌های مختلف؛ چون: روزهای ملی، تاریخی، محیط زیستی، صحت و غیره روزی گنجانده شده است اما در بخش علم وادب تنها یک مورد که تحت نام «هفته کتاب» یا می‌شود در این تقویم به چشم می‌خورد و دیده شود که در آینده برای قلم هم در این تقویم از سوی شورای ملی جایی اختصاص داده خواهد شد؟ یا خیر.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,