Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«صخره‌ای زیبا با شش‌صد متر ارتفاع در نروژ»

2014 November 06

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت صد و چهل و سوم مجموعه جهانگرد است من روز جمعه همان‌طور که در گزارش قبلی گفتم، برنامه‌ام این بود که راه بیفتم و باتوجه به این‌که شرایط هوا را چک کردم، شرایط بارندگی را چک کردم …

 

مطالب قبلی این مجموعه را می‌توانید از اینجا دنبال کنید

20141031_tajeran_no143-(49)

20141031_tajeran_no143-(48)

20141031_tajeran_no143-(47)

20141031_tajeran_no143-(46)

20141031_tajeran_no143-(45)

20141031_tajeran_no143-(43)

20141031_tajeran_no143-(42)

20141031_tajeran_no143-(41)

20141031_tajeran_no143-(40)

20141031_tajeran_no143-(39)

20141031_tajeran_no143-(38)

20141031_tajeran_no143-(37)

20141031_tajeran_no143-(35)

20141031_tajeran_no143-(34)

20141031_tajeran_no143-(33)

20141031_tajeran_no143-(32)

20141031_tajeran_no143-(31)

20141031_tajeran_no143-(30)

20141031_tajeran_no143-(29)

20141031_tajeran_no143-(28)

20141031_tajeran_no143-(27)

20141031_tajeran_no143-(26)

20141031_tajeran_no143-(25)

20141031_tajeran_no143-(24)

20141031_tajeran_no143-(23)

20141031_tajeran_no143-(22)

20141031_tajeran_no143-(21)

20141031_tajeran_no143-(20)

20141031_tajeran_no143-(19)

20141031_tajeran_no143-(18)

20141031_tajeran_no143-(17)

20141031_tajeran_no143-(16)

20141031_tajeran_no143-(15)

20141031_tajeran_no143-(14)

20141031_tajeran_no143-(13)

20141031_tajeran_no143-(12)

20141031_tajeran_no143-(11)

20141031_tajeran_no143-(10)

20141031_tajeran_no143-(9)

20141031_tajeran_no143-(8)

20141031_tajeran_no143-(6)

20141031_tajeran_no143-(5)

20141031_tajeran_no143-(4)

20141031_tajeran_no143-(3)

20141031_tajeran_no143-(2)

20141031_tajeran_no143-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,