Saturday, 18 July 2015
24 October 2021
مرده رود، زنده شد

«گالری / مهمان ۳۰ روزه نصف جهان»

2014 November 10

گزارش / رادیو کوچه

منبع: خبرگزاری میراث فرهنگی

 

مرده رود، زنده شد و زاینده‌رود، دوباره برازنده نام رود تاریخی اصفهان. هیچ سفرنامه‌ای نیست که از زاینده رود و پل‌های تاریخی اصفهان ننوشته باشد؛ زنده رود، همیشه بوده اما ۸ سالی می‌شود که نفس‌اش به شماره افتاده و حالا این حق طبیعی اصفهان، فقط ۳۰ روز مهمان اهالی شهر است و بعد، دوباره در زمین ترک خرده ناپدید می‌شود.

 

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,