Saturday, 18 July 2015
18 September 2020

«دیدار اعضای نهضت آزادی با مصطفی تاج‌زاده»

2010 March 13

اعضای نهضت آزادی ایران بعد از آزادی مصطفی تاج‌زاده به دیدن این عضو شورای مرکزی حزب مشارکت رفتند.

در این دیدار آقایان مهندس صباغیان مهندس توسلی، دکتر غلام‌عباس توسلی، ابوالفضل بازرگان، علی اکرمی و جمعی دیگر از اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران حضور داشتند.

تاج‌زاده که تنها 48 ساعت پس انتخابات بازداشت شده بود، 100 روز از مدت بازداشت خود را در سلول انفرادی گذرانده بود.

و در هیچ کدام از دادگاه‌ها از خود دفاع نکرد و دفاع از خود را مشروط به رسیدگی به پرونده شکایت خود از شیخ احمدی جنتی رییس شواری نگهبان قرار داده بود.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , ,