Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
دومین جشن کاغذ بادپرانی برای صلح

«فریاد صلح‌خواهی بر بلندای آسمان هرات»

2014 November 20

نقیبه بارکزی/ رادیو کوچه/ هرات افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

«نفسی برای صلح» نام دومین جشنواره کاغذباد پرانی است که از سوی امریت امور جوانان اطلاعات و فرهنگ و هماهنگ کننده جامعه مدنی هرات برگزار گردید.

بیشتر اشتراک کننده‌گان این جشنواره جوانان، نوجوانان، زنان و اطفال بودند که همه روی یک هدف گرد هم آمده‌اند ایجاد اتحاد بین نسل نوین و صلح خواهی در این کشور.

«مهناز پیروز» امر امریت جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ و«خلیل پارسا» هماهنگ کننده جامعه مدنی از برگزار کننده‌گان این جشنواره هدف راه اندازی جشنواره «نفسی برای صلح» را جلب توجه نسل جوان به صلح و آرامش و یاد آوری آن به مخالفان مسلح عنوان می‌کنند.

badbadk

عکس تزیینی است

هرات از جمله ولایاتی است که با وجود فعالیت ارگان‌های امنیتی و شورای عالی صلح  هنوز هم در گوشه و کنار برخی از ولسوالی‌های آن وجود مردان تفنگ‌دار و نبود صلح و امنیت حس می‌شود.

و به همین دلیل دو سال است که این جشنواره در هرات برگزار می‌گردد که استقبال گسترده مردم مخصوصن قشر جوان از آن دست‌آویزی است چشم‌گیر.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,