Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«ترک استکهلم پس از ١٠ روز»

2014 December 01

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و چهل و هفت مجموعه جهانگرد است که از سوئد تقدیمتان می‌کنم، من بلاخره بعد از ده روز توقف در استکهلم از آن‌جا حرکت کردم، قسمت قبل تا آنجا پیش رفتیم که بحث زانوی من و آن دکتر پیش آمد که …

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

 

20141128_tajeran_no147-(1)

20141128_tajeran_no147-(2)

20141128_tajeran_no147-(3)

20141128_tajeran_no147-(4)

20141128_tajeran_no147-(5)

20141128_tajeran_no147-(6)

20141128_tajeran_no147-(7)

20141128_tajeran_no147-(8)

20141128_tajeran_no147-(9)

20141128_tajeran_no147-(10)

20141128_tajeran_no147-(11)

20141128_tajeran_no147-(12)

20141128_tajeran_no147-(13)

20141128_tajeran_no147-(14)

20141128_tajeran_no147-(15)

20141128_tajeran_no147-(16)

20141128_tajeran_no147-(17)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,