Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«ادامه سفرم بعد از ترک سوئد در آلمان خواهد بود»

2014 December 08

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت صد و چهل و هشتم مجموعه جهانگرد است که من از گوتنبرگ تقدیمتان می‌کنم، در واقع آخرین نقطه‌ای است که من در کشور سوئد خواهم بود و سفر من در سوئد به پایان می‌رسد و از اینجا فکر می‌کنم با کشتی به آلمان خواهم رفت….

 برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20141205_tajeran_no148-(18)

20141205_tajeran_no148-(17)

20141205_tajeran_no148-(16)

20141205_tajeran_no148-(15)

20141205_tajeran_no148-(14)

20141205_tajeran_no148-(13)

20141205_tajeran_no148-(12)

20141205_tajeran_no148-(11)

20141205_tajeran_no148-(10)

20141205_tajeran_no148-(9)

20141205_tajeran_no148-(8)

20141205_tajeran_no148-(7)

20141205_tajeran_no148-(6)

20141205_tajeran_no148-(5)

20141205_tajeran_no148-(4)

20141205_tajeran_no148-(3)

20141205_tajeran_no148-(2)

20141205_tajeran_no148-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,