Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«ناسازگاری برنامه‌های من با نظم آلمانی‌ها»

2014 December 23

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یکصد و پنجاه از مجموعه برنامه جهانگرد است که من از شهر هانوفر آلمان تقدیم‌تان می‌کنم، هفته گذشته در واقع هفته پرفعالیتی برای من نبود و خیلی دوچرخه‌سواری نکردم، من گزارش هفته پیش‌ام را در شهر ….

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20141219_tajeran_no150-(22)

20141219_tajeran_no150-(21)

20141219_tajeran_no150-(20)

20141219_tajeran_no150-(19)

20141219_tajeran_no150-(18)

20141219_tajeran_no150-(17)

20141219_tajeran_no150-(16)

20141219_tajeran_no150-(15)

20141219_tajeran_no150-(14)

20141219_tajeran_no150-(13)

20141219_tajeran_no150-(12)

20141219_tajeran_no150-(11)

20141219_tajeran_no150-(10)

20141219_tajeran_no150-(9)

20141219_tajeran_no150-(6)

20141219_tajeran_no150-(7)

20141219_tajeran_no150-(6)

20141219_tajeran_no150-(5)

20141219_tajeran_no150-(4)

20141219_tajeran_no150-(3)

20141219_tajeran_no150-(2)

20141219_tajeran_no150-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,