Saturday, 18 July 2015
25 October 2021
کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان

«سال ٢٠١۴ میلادی سالی نسبتن خوب برای زنان افغانستان»

2015 January 03

خبر/ رادیوکوچه / هرات افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب افغانستان، نتیجه هشدارهای ابتدایی سال ۲۰۱۴ مبنی بر از دست دادن دستاوردهای ۱۳ سال اخیر درمورد وضعیت زنان را برعکس توصیف کرد.

۲۰۱۴، سالی‌که هم‌همه‌های از هیچ شدن دست آوردهای ۱۳سال گذشته پیرامون وضعیت زنان را به پیشواز آورده بود حال از آن طوردیگرحکایت می‌شود.

مسوولان کمیسیون حقوق بشر در غرب افغانستان، وضعیت زنان این حوزه را در این سال نسبتن خوب خوانده‌اند.

«ملکه رسولی» مسوول بخش حمایت از زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر در غرب این کشور از نتیجه برعکس آن‌چه پیش از ۲۰۱۴ از وضعیت زنان باتوجه به خروج نیروهای خارجی که درآن زمان از سوی برخی رسانه‌ها به نشر رسانده بود، خبر می‌دهد.

او وضعیت زنان غرب افغانستان را در سال ۲۰۱۴ نسبتن خوب توصیف می‌کند.

zananafghan1

همچنان توجه جدی رهبران حکومت فعلی را برای طرح برنامه‌های مفیدو موثری به منظور تقویت دست آوردهای زنان در سیزده سال گذشته، از میان رفتن پدیده خشونت در برابرزنان و حضور فعال این قشر در بخش‌های سیاسی و اقتصادی خواهان است.

«محبوبه جمشیدی» سرپرست اداره امورزنان در ولایت هرات هم ضمن آنکه افزایش بدامنی‌‌ها در سال ۲۰۱۴ را بروضعیت زنان این ولایت بی‌تاثیر نمی‌داند اما از فعالیت‌های این اداره در راستای آگاهی دهی به زنان در مورد حقوقشان تاکید می‌کند.

او نیز از حکومت وحدت ملی خواهان این است که دست آوردهای سیزده ساله زنان در عرصه‌های گوناگون را تقویت نماید.

خروج نیروهای بین‌المللی از خاک افغانستان و برگذاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در این کشور ۲۰۱۴ را سالی مهم و بحرانی به افغانستان قلم‌داد می‌کرد تاجایکه برخی از کار‌شناسان امور احتمال بد‌تر شدن وضعیت زنان را در این سال پیشبینی کرده بودند.

اما با گذشت این سال کمیسیون حقوق بشر غرب افغانستان وضعیت زنان در این سال میلادی را نسبتن خوب عنوان کردi و آن همه دغدغه‌های پیش از سال ۲۰۱۴ در این مورد را برعکس گفته است.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,