Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
حقیقت جامعه ایران

«تبعیض به نفع مردان تا کجا»

2015 January 03

گزارش / رادیو کوچه

مژگان میر اردکانی – منبع: مدرسه فمینیستی

 

وقتی از تبعیض مثبت به نفع زنان صحبت می‌شود، فوراَ واکنش نشان می‌دهند و از مزایای مثبت شایسته سالاری می‌گویند. ولی این آقایان گویی غافل از آنند که اساس فعلی جامعه بر تبعیض شکل گرفته است: تبعیض به نفع مردان، تبعیض به نفع گروه‌هایی خاص که «خودی» تلقی می‌شوند، و تبعیض به نفع… در حقیقت رکن اساسی جامعه ایران، تبعیض به نفع گروه‌های خاص جنسیتی، مذهبی، قومی، و… است ولیکن تا سخن از تبعیض مثبت به نفع زنان به میان می‌آید به یکباره همه به یاد شایسته سالاری می‌افتند!

امروزه در اکثر کشورهای دنیا که تبعیض به نفع مردان از میان رفته است و برابری شکل گرفته، به خاطر پر کردن شکاف‌های تاریخی که سبب فرصت‌های نابرابر میان زنان و مردان شده است، گرایش به سمت تبعیض مثبت به نفع زنان در بازار کار، آموزش، مدیریت، و… است، دلایل‌اش هم بر می‌گردد به رویکرد عقلانی و تجربه انسان‌ها و نه لزوما حقوق زنان. زیرا دولت‌های کارآمد در جهان معتقدند که برای رشد و توسعه مملکتشان، زنان به عنوان نیمی از نیروی بالقوه کشور که استعداد‌هایشان می‌تواند برای رشد و شکوفایی کل جامعه به کار رود، باید به خدمت گرفته شوند و از استعداد و تخصص و توانمندیشان به نفع پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بهره گرفت. این دولت‌های آینده نگر همچنین فکر می‌کنند به خاطر تجربه بشری که نشان داده «زنان فرودست و فاقد آموزش و مهارت و…» نمی‌توانند نسل‌های خلاق و کارآمدی را برای آینده تربیت کنند و اینکه آموزش یک زن، بهره‌اش به نفع کل خانواده است و همینطور به دلیل آنکه مهارت‌های زنان در اکثر موارد بسیار مفید و کارآمد است، پس تبعیض مثبت به نفع آنان، به نفع توسعه پایدار است.

tabiz1

ولیکن گرایش غالب در کشور ما با تاسف باید بگویم که برخلاف روند جهانی، همچنان به سمت «تبعیض» به نفع «مردان» در بازار کار و آموزش و خانواده و مدیریت و… پیش می‌تازد. در زمینه آموزش، ارجحیت را به مردان می‌دهند و سهمیه بندی جنسیتی برقرار کرده‌اند؛ در بازار کار، مردان اولویت استخدامی دارند و زنان به صورت برنامه ریزی شده و با وضع انواع و اقسام قانون و بخشنامه، از بازار کار حذف می‌شوند؛ در خانواده، مردان رئیس خانواده تلقی می‌شوند و زنان و کودکان مایملک مرد در نظر گرفته می‌شود؛ در مدیریت‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی، اولویت با مردان است و نه تنها زنان کنار گذاشته می‌شوند بلکه اصولا از ورود به برخی مدیریت‌ها به طور مطلق ممنوع می‌شوند مانند امکان رئیس جمهور شدن و…

در توجیه این همه تبعیض به نفع مردان، معمولا ادعا می‌کنند که «زنان خودشان تمایلی به انجام این کار‌ها ندارند» و یا می‌گویند «زن که قدرت و توانمندی‌اش را ندارد» اما به راستی اگر زنان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند، پس چرا این همه بخشنامه‌های رسمی و غیر رسمی برای حذف کردنشان ایجاد می‌شود؟ اگر به طور طبیعی و ذاتی و بیولوژیک زنان نمی‌خواهند یا نمی‌توانند، بنابراین چه لزومی به این همه ممنوعیت قانونی و خشونت و حذف برنامه ریزی شده وجود دارد؟ اگر طبیعت و بیولوژی زنان می‌تواند جلوی آنان را در ورود به «حوزه‌هایی که مردانه تلقی می‌شود» بگیرد پس چرا قانون باید به کمک مردان و به جانبداری آنان وارد شود و برای زنان در همه عرصه‌ها محدودیت و ممنوعیت ایجاد کند؟

zanan

اما مسئله دیگر آن است که بر اثر ادامه و رشد این محدودیت و ممنوعیت‌ها در همه حوزه‌ها، زنان به گروهی «آسیب پذیر» تبدیل می‌شوند که در دور باطلی بر اثر این آسیب پذیرسازی‌ها این زنان ناچار می‌شوند برای پیشبرد زندگیشان به سمت راه حل‌های آسیب زای بیشتر روی آورند و این راه حل‌های آسیب زا مانند «همسرکشی»، «فرار از خانه» و… آنان را در چنبره گرفتاری‌ها و خشونت‌های بیشتر می‌کشاند.

زنان بسیاری هستند که رئیس خانواده‌شان یعنی‌‌ همان مردی که قوانین فعلی، زنان را تحت فرمان‌اش قرار داده، به سمت اعتیاد، فحشاء، قاچاق، و… کشانده است؛ در همین کشور رئیس مذکر خانواده است که فرمان به ترک کار و حرفه، و ادامه تحصیل زن می‌دهد؛ به پشتوانه همین قوانین، رئیس خانواده به راحتی همسرش را بعد از سالهای طولانی زندگی مشترک، به راحتی طلاق می‌دهد و زنی می‌انسال، رانده و مانده از دسترسی به بازار کار و حداقل درآمد را به امان خدا‌‌ رها می‌سازد…. همه این محدودیت‌ها و محرومیت‌ها را جلوی پای زنان قرار می‌دهند و دست آخر هم دم از شایسته سالاری می‌زنند و می‌گویند زنان یا شایستگی‌اش را ندارند، یا خود مایل نیستند که مسئولیت بپذیرند!

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,