Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«مهمانی خانوادگی و رسم قدیمی خوردن گوشت اردک»

2015 January 14

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و پنجاه و سومین مجموعه جهانگرد است که من از توی چادرم تقدیمتان می‌کنم، من بعد اینکه چند روز در خانه اوشیو ماندم روز یک‌شنبه قرار بود که از خانه‌اشان را بیفتم ولی با توجه به اینکه …

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

 

20150109_tajeran_no153-(20)

20150109_tajeran_no153-(19)

20150109_tajeran_no153-(18)

20150109_tajeran_no153-(17)

20150109_tajeran_no153-(16)

20150109_tajeran_no153-(15)

20150109_tajeran_no153-(14)

20150109_tajeran_no153-(13)

20150109_tajeran_no153-(12)

20150109_tajeran_no153-(11)

20150109_tajeran_no153-(10)

20150109_tajeran_no153-(9)

20150109_tajeran_no153-(8)

20150109_tajeran_no153-(7)

20150109_tajeran_no153-(6)

20150109_tajeran_no153-(5)

20150109_tajeran_no153-(4)

20150109_tajeran_no153-(3)

20150109_tajeran_no153-(2)

20150109_tajeran_no153-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,