Saturday, 18 July 2015
13 May 2021
در شهر سیئنفیگوس

«بنای تئاتری در کوبا که با تجارت برده ساخته شد»

2015 January 24

عباس مودب / رادیو کوچه

 

در شهر سیئنفیگوس Cienfuegos در کوبا بنای تئاتری وجود دارد که داستان ساختن آن بسیار ویژه است.

«توماس تری»، ١٨٨۶ـ ١٨٠٨ یکی از ثروتمندترین مردان کوبا بود. او سرمایه اولیه خود را از راه خرید و فروش بردگان به شکلی غیرمتعارف به دست آورد.

او بردگانی را که بیمار بودند به قیمت ارزان می‌خرید، آن‌ها را تحت مداوا قرار می‌داد و وقتی سالم می‌شدند، آن‌ها را به قیمتی گزاف می‌فروخت. او توانست از این راه سرمایه مناسبی به دست بیاورد و با آن مزرعه نیشکر بخرد و به تدریج تبدیل به یکی از ثروتمندترین مردان کوبا تبدیل شود.

«توماس تری» در سال ١٨٨٣ گفت‌وگو برای ساختن بنای تئاتر را آغاز کرده بود که به علت مرگ او در ١٨٨۶ در پاریس این پروژه متوقف شد. فرزندان او آرزوی وی را برای ساختن تئاتر به انجام رساندند و سر انجام در سال ١٨٨٩ ساختمان این تئاتر تکمیل شد.

Thomas_Terry_teater_zamaneh-1

Thomas_Terry_teater_zamaneh-2

Thomas_Terry_teater_zamaneh-3

Thomas_Terry_teater_zamaneh-4

Thomas_Terry_teater_zamaneh-5

Thomas_Terry_teater_zamaneh-6

Thomas_Terry_teater_zamaneh-7

Thomas_Terry_teater_zamaneh-8

Thomas_Terry_teater_zamaneh-11

Thomas_Terry_teater_zamaneh-10

Thomas_Terry_teater_zamaneh-15

Thomas_Terry_teater_zamaneh-16

Thomas_Terry_teater_zamaneh-17

Thomas_Terry_teater_zamaneh-18

Thomas_Terry_teater_zamaneh-19

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , , , ,