Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
نشر کاریکاتور شارلی ابدو

«واکنش افغان‌ها در برابر نشر کاریکاتور پیامبر اسلام در هرات افغانستان»

2015 January 25

نقیبه بارکزی/ رادیو کوچه/ بخش افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

صدها تن از مردم افغانستان در غرب این کشور با راه اندازی تجمع گسترده اعتراضی  به نشر کاریکاتور حضرت محمد از سوی «شارلی ابدو» روزنامه طنزی فرانسوی را محکوم کردند.

2

صدها تن از باشنده‌گان ولایت هرات در غرب افغانستان به روز جمعه ٣ برج دلو (بهمن) پس از ادای نماز جمعه درمنطقه «چوک گل‌ها» مرکز این شهر تجمع اعتراضی گسترده‌ای را راه اندازی کردند.

4

اشتراک کننده‌گان در این تجمع؛ علیه کشور فرانسه و روزنامه «شارلی ابدو » شعار سر می‌دادند.

چند تن ازافرادی که در بین اعتراض کننده‌گان حضور داشتند در مصاحبه خود با رادیو کوچه نشر کاریکاتور حضرت محمدآخرین پیغمبر دین اسلام را توهین به آن حضرت و حرکتی وحشیانه خواندند.

3

آنان حضور گسترده مسلمانان در هر گوشه جهان به تجمع‌های اعتراضی در پیوند به نشر کاریکاتور آخرین پیغمبر اسلام از سوی روزنامه طنزی (شارلی ابدو) را نشانه قوت اسلام می‌دانند.

5

در میان مظاهره کننده‌گان ده‌ها تن از اطفال ١٠ تا ١۶ سال هم حضور داشتند.

7

یک تن از این اطفال که می‌گوید: «سید جواد» نام دارد توهین و بی‌احترامی به حضرت محمد را نتیجه بی‌خبری از شخصیت آن حضرت دانسته بیان می‌دارد که مسلمانان در هیچ مقطع زمانی در مقابل این چنین حرکات خاموش نمی‌نشینند.

در پایان این تجمع  بیرق کشور فرانسه از سوی اعتراض کننده‌گان آتش زده شد.

6

کمتر از دو هفته پیش روزنامه طنزی فرانسوی «شارلی ابدو» کاریکاتور حضرت محمد آخرین پیغمر دین اسلام را در صفحه نخست خود منتشر کرد که منجر به واکنش مسلمانان جهان ازجمله افغان‌ها گردید.

1

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,