Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«تعمیر دوچرخه‌ام پس از حدود ٣۵ هزار کیلومتر رکاب زدن»

2015 January 27

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و پبجاه و پنجم مجموعه جهانگرد است که من از کشور سوئیس و از شهر ژنو تقدیم‌تان می‌کنم، آخرین گزارش که تقدیم‌تان کردم از روستایی بود نزدیک شهر ….

 برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

 

20150123_tajeran_no155-(2)

20150123_tajeran_no155-(1)

20150123_tajeran_no155-(3)

20150123_tajeran_no155-(4)

20150123_tajeran_no155-(5)20150123_tajeran_no155-(6)

20150123_tajeran_no155-(7)

20150123_tajeran_no155-(8)

20150123_tajeran_no155-(9)

20150123_tajeran_no155-(10)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,