Saturday, 18 July 2015
04 August 2021
مهارت‌های زندگی

«یک ‌رنگی»

2009 August 22

مریم انجیدنی / رادیو کوچه

داستان غازها را کمابیش همه شنیده‌ایم، وقتی هر غاز درحال پرواز بال‌های خود را به هم می زند و هوا را می‌شکافد فضایی ایجاد می‌شود تا پرنده‌ای که بدنبال او پرواز می‌کند به جلو حرکت کند، بدین طریق یک دسته از پرندگان می‌توانند مسافتی خیلی بیشتر از هر غاز به طور انفرادی را طی‌کنند. غازها نسبت به سرنوشت یکدیگر حساس و مسوول هستند، هر غاز می‌داند که باید به همان‌جایی برود که مجموعه قصد دارد به آنجا برود.

2rooyee

اگر ما هم احساس غازها را داشته باشیم بدنبال کسانی که از ما جلوتر هستند و به سوی مقصدی که ما نیز قصد رفتن به آنجا را داریم، حرکت خواهیم‌کرد و تمایل داریم کمک آن‌ها را بپذیریم هم‌چنان‌که دیگران نیز  نیازمند کمک ما هستند.

اما در فضایی که اشخاص جامعه و کارکنان یک سازمان همانند افراد بیگانه‌ای هستند که هر یک سعی‌دارند به شکل غیرمتعارف اهداف شخصی خود را محقق سازند، عدم پای‌بندی به اخلاق و رواج صفات ناپسند اخلاقی امری طبیعی می‌نماید. در چنین فضایی افراد برای کسب موقعیت،  نشان‌دادن برتری‌ها  و امتیاز‌گرفتن از هر چیزی حتی اعتقاد و ایمان خود مایه می‌گذارند و دو رنگی‌ها، نقش بازی‌کردن‌ها، نقاب بر چهره داشتن‌ها، تملق‌گویی‌ها و نارو زدن‌ها  بیش از هر زمانی فرصت خودنمایی می‌یابد. این درحالی است که در قرآن کریم  آیات زیادی در مذمت نفاق و دورویی آورده شده‌است و بر این اساس منافق به کسی گفته می‌شود که ظاهر و باطنش با هم متفاوت باشد.

اگرچه حفظ خلوص و یک رنگی در جامعه‌ای که خریدار آن نیست، بسیار  سخت و مشکل است، اما بدانیم که احساس و رضایت درونی از خود که خوشبختی واقعی و مهم‌ترین سرمایه زندگی است تنها  با یک‌رنگی، صداقت و راستی در کردار حاصل می‌شود.

آری تا زمانی که فقر، بی‌کاری، توزیع نابرابر امکانات و رقابت‌های کاذب در جوامع توسعه نیافته جولان یابد، این سخن یکی از بزرگان در بین دوستانمان پذیرش ندارد که «در این دنیا جا برای همه است، به جای این‌که سعی کنی جای دیگران را بگیری، سعی کن جای واقعی خودت را پیدا کنی»

دکتر کنت بلانچارد در کتاب «قدرت مدیریت اخلاقی» پنج ویژگی مهم را برای پای‌بندی به اخلاق و دوری از صفات ناپسند اخلاقی شامل آرمان، افتخار، بردباری، پشتکار و روشن‌بینی برشمرده‌است.

در چارچوب این پنج رکن اخلاقی فرد می‌تواند به این یقین برسد که «من خود را فردی پای‌بند به اخلاق می‌دانم  و اجازه می‌دهم که وجدانم راهنمای من باشد و در صورت وقوع هر اتفاقی با آیینه مواجه‌شوم و  مستقیم در چشمان خود خیره شوم و نسبت به خودم احساس رضایت‌کنم، من احساس خوبی نسبت به خود دارم و برای احساس مهم‌بودن نیازی به تایید دیگران ندارم و به ندای درونی‌ام گوش می‌دهم و رخ‌دادها را با وضوح و روشن‌بینی می‌بینم.»

پس بیاییم در خلوت و سکوت تنهایی با خود رو راست بوده، درنگی تامل‌کرده که کجاییم و به کجا چنین شتابان می‌رویم. در پایان این گفته را  به یاد داشته‌باشیم  که «شاید این‌گونه به‌نظر رسد که افراد پاک‌سرشت همواره آخر از همه به خط پایان می‌رسند ولی باید توجه‌داشت که آنها در مسابقه دیگری شرکت کرده‌اند.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , ,