Saturday, 18 July 2015
16 May 2021
بزرگترین جزیره دریای کارائیب

«گالری / کوبا یکی از متنوع‌ترین فرهنگ‌ها در منطقه کارائیب»

2015 January 30

گزارش / رادیو کوچه

 

جمهوری کوبا در آمریکای جنوبی قرار دارد. این کشور بزرگترین جزیره دریای کارائیب است و در محل تلاقی خلیج مکزیک با دریای کارائیب و اقیانوس اطلس واقع شده است.

کوبا از آب‌های شمالی خود با آمریکا، از شرق با هائیتی، از شمال شرق با باهاماس و جزایر ترکز، از جنوب با جامائیکا و از غرب با مکزیک همسایه است. کوبا یکی از متنوع‌ترین فرهنگ‌ها را در منطقه کارائیب دارد.

پس از تدوین و تصویب قانون اساسی کوبا در سال ١٩٧۶ جمهوری کوبا جمهوری سوسیالیستی نام گرفت.

قانون اساسی سال ١٩٧۶ کوبا نیز در سال ١٩٩٢ جای خود را به قانون اساسی جدیدی داد که گفته می‌شود در تدوین آن از عقاید خوسه مارتی انقلابی کوبایی و مارکس و انگلس استفاده شده است.

طبق سرشماری سال ۲۰۰۲، حدود ۱٫۲ میلیون از افراد کوبایی تبار (حدود ۱۰ درصد جمعیت کنونی کوبا) در امریکا اقامت دارند. این کشور بعد از بیش ۵٠ سال در حال از سر گیری روابط با آمریکا است.

 

Cuba_Koucheh-(1)

Cuba_Koucheh-(2)

Cuba_Koucheh-(3)

Cuba_Koucheh-(4)

Cuba_Koucheh-(5)

Cuba_Koucheh-(6)

Cuba_Koucheh-(7)

Cuba_Koucheh-(8)

Cuba_Koucheh-(9)

Cuba_Koucheh-(10)

Cuba_Koucheh-(11)

Cuba_Koucheh-12

Cuba_Koucheh-(13)

Cuba_Koucheh-(14)

Cuba_Koucheh-(15)

Cuba_Koucheh-(16)

Cuba_Koucheh-(17)

Cuba_Koucheh-(18)

Cuba_Koucheh-(19)

 

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , ,