Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
تروریسم به عنوان مکتبی فکری

«خامنه‌ای ماشین ترور را فعال می‌کند»

2015 February 04

مازیار شکوری گیل چالان / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

ترور، تروریست و تروریسم از جمله واژگانی می‌باشند که در جای جای ادبیات سیاسی روز جا خوش کرده‌اند. اینکه پدیده ترور از چه زمانی به تاریخ یا حد اقل ادبیات سیاسی معاصر رسوخ کرده از دستور بحث کنونی خارج است. اما پدیده ترور محتاج به تعریف و تبیین است از این جهت به گونه عام ترور را قتلی گفته‌اند که با اگیزه‌های سیاسی روی داده و مقتولین یا شخصیت‌های سیاسی بوده‌اند و یا به گونه‌ای مرتبط با حوزه سیاست. از چنین منظری آنچه بسیار حائز اهمیت بوده و راهگشا اینکه، امروزه تروریست به عنوان یک حرفه بر کسانی اطلاق می‌شود که همواره عاملیت اجرای ترور را به عنوان یک شغل برگزیده‌اند. با این بیان راه برای تبیین تروریسم نیز هموار شده است. چرا که تروریسم را می‌باید به عنوان مکتبی فکری در نظر آورد که همواره در ساختار‌های ذهنی و فکری قدرت محور تئوریزه و مشروع شمرده می‌شود. مسلم اینکه مکتب فکری تروریسم آنگاه که در اختیار قدرت محوران قرار می‌گیرد از جهان ذهن به جهان عین و از حوزه نظر به حوزه عمل تسری می‌ابد.

در چنین شرایطی است که تروریسم علاه بر مکتب قبیح فکری به ساختار و نظام مبدل می‌شود. بنا بر این نظام‌هایی با چنین تفکری، چه در جایگاه حکومت قرار گیرند و چه مخالف آن به تربیت و اجیر نمودن تروریست‌ها می‌پردازند تا همواره از آنان در جهت اعمال پدیده ترور بهره جویند. دیگر عبارت اینکه، در چنین حالتی ترور نه تنها یک پدیده بلکه، یک صنعت می‌باشد. به هر روی تروریسم به عنوان نظام سیاسی با اعمال ترور توسط تروریست‌های خود به اهدافی در جهت منافع خود دست می‌ابد. حذف رقبا و مخالفان از صحنه سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در میان مابقی رقبا و مخالفان از این دست منافعی است که تروریسم بدان دست می‌ابد. نتیجه اینکه در مکتب تروریسم رکن اساسی آن است که مبنای ایدئولوژیک و سیاسی جهت نائل آمدن به مقاصد سیاسی و ایجاد رعب و وحشت در آن نهفته باشد.

teror

حال قتل بسیاری از حکام و شخصیت‌های سیاسی که با اهداف ایدئولوژیک و ایجاد رعب و وحشت جهت مقاصد سیاسی صورت نگرفته باشد از حیطه ترور و تروریسم خارج بوده و با بررسی‌های حقوقی می‌تواند مشروع یا نامشروع قلمداد شود، مانند اینکه شخصی حاکمی را نه به جهت تضاد عقیده و مقاصد سیاسی بلکه به جهت انتقام حتی در خفا به قتل برساند. البته قضاوت و حکم در مورد چنین قتل‌هایی که خارج از تعریف ترور می‌باشند را به علم حقوق واگذار می‌کنیم و در آن مورد قلم نمی‌فرساییم. اما بر کدامین علت این قلم را نیت آن بوده تا راجب تروریسم حکومتی نکاتی را بیان دارد؟

اول: این قلم پس از خبر پیروزس حسن روحانی به عنوان رئیس جموری رژیم ولایت فقیه ایران که برایند انتخاباتی نمایشی فر فرمایشی بود در نوشتاری با عنوان «اصلاح طلبان، روحانی و خط و نشان رهبر» بر این عقیده و بود و هست که جمهوری اسلامی با شعار تعامل و تعادل سعی در ایجاد روابط دیپلوماتیک با دول غربی داشته و از دیگر سود طبق روال و تجربه حیات خود سرکوب منتقدان و مخالفان در داخل و ترور مخالفان در خارج را به ظهور خواهد رساند. گویی اکنون نشانه‌های اعلام علنی ترور مخالفین خارج نشین رژیم با مقاله درج شده روزنامه کیهان که منعکس کننده نظرات و تصمیمات رهبر جمهوری اسلامی ست نمایان شده و می‌شود. کیهان در مورخه یازدهم بهمن ماه در مقاله‌ای با عنوان «اراجیف رسانه‌ای» به قلم حامد سعادتی به تئوریزه کردن ترور قلم بدستان خارج نشین پرداخته و گویی خبر از تصمیم علی خامنه‌ای در این راه داده است.

دوم: علی خامنه‌ای در یکم بهمن ماه اخیر در پی ترور روزنامه نگاران نشریه شارلی ابدو در فرانسه با گلوله‌های تروریست‌های اسلامی در نامه‌ای خطاب به جوانان غربی از آن‌ها خواسته بود تا همواره حساب اسلام را از تروریست‌ها جدا کنند. دیکتاتور فقیه ایران در این نامه چنین نوشته بود:

masjed

«اصراری ندارم که شما قرائت من یا دیگر قرائت‌ها از اسلام را بپذیرید. چیزی که از شما می‌خواهم این است: اجازه ندهید این پویایی و حقیقت موثر در دنیای امروز با احساسات و پیش قضاوت‌ها در اختیار شما قرار بگیرد. به آنان اجازه ندهید که با دو رویی، تروریست‌های مزدورشان را به عنوان نمایندگان اسلام معرفی کنند»

گویی علی خامنه‌ای با نگاشتن چنین نامه‌ای قصد بر این داشت تا خود را از مضان اتهام تروریست بودن رهانیده و چهره‌ای دگر گونه از خود بر مخاطبان ارائه نماید. اما دیری نپاییده که کیهان نشینان تهران به عنوان منعکس کننده آرا و تصمیمات او پرده از نیاتش برداشته‌اند. خامنه‌ای با عنوان ولی مطلقه در رأس دیکتاتوری ایران اتخاذ کننده تمامی تصمیمات بوده و هست. بی‌شک تئوریزه کردن ترور در کیهان انعکاس تصمیم اتخاذ شده او و اخطاری به مخالفان و منتقدان رسانه ایش بوده و می‌باشد.

سوم: رژیم فقاهتی ایران در پرونده خود ترور‌های بسیار درون مرزی و برون مرزی را جای داده است. اکنون با انتشار چنین مقاله ننگینی آنچه به تمام و کمال عیان می‌شود اینکه، ترور‌های برون مرزی دهه هفتاد که صدور رأی دادگاه فدرال آلمان مبنی بر محکومیت جانباختگان می‌کونوس و بسیاری از ترور‌های خارج کشور و ترور‌های درون مرزی با عنوان قتل‌های زنجیره‌ای را به خود گرفته دقیقا از رأس هرم جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گرفته. آنچه مسلم به و متقن است اینکه وقتی حکومتی اینچنین در عیان و علن به تئوریزه نمودن ترور مخالفان قلم به دست خود همت روا می‌دارد پردازنده و مروج تروریسم در میان مسلمین جهان بوده. به اینکه سلف علی خامنه‌ای یعنی روح الله خمینی چگونه ترور را در میان مسلمانان ترویج و شیوع بخشید در مقاله‌ای با عنوان «تروریسم اسلامی از دیکتاتوری فقیه تا اردوگاه غرب» به واسطه این قلم پرداخته شده است.

چهارم: کیهان نشینان با استناد به آیات شریفه شصتم الی شصت و دوم سوره مبارکه احزاب به تئوریزه نمودن و توجیه ترور قلم بدستان مخالف حکومت استبداد دینی بر آمده‌اند. این آیات شریفه می‌گویند:

«لَئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَهِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا إِلَّا قَلِیلًا مَلْعُونِینَ أَیْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِیلًا» «اگر منافقان و کسانى که در دل‌هایشان مرضى هست و شایعه‏ افکنان در مدینه باز نایستند تو را سخت بر آنان مسلط مى‏کنیم تا جز مدتى اندک در همسایگى تو نپایند از رحمت‏ خدا دور گردیده و هر کجا یافته شوند گرفته و سخت کشته خواهند شد»

ghoran

متأسفانه طبق روال ایادی دکتاتور فقیه به تحریف آیه شریفه پرداخته و به مناسبت اجرایی نمودن نیات شیطانی خود بما انزل الله را به دیگر گونه ارائه نموده‌اند. کیهان نشینان به سیاق آیات سوره مبارکه احزاب را تعمدا مکتوم نموده و آیات شریفه شصتم و شصت و یکم را مجزا و در فقدان بستر کلی سوره مورد سوء استفاده قرار داده‌اند. آیات شریفه نهم، دهم، چهاردهم و پانزدهم همین سوره مبارکه به خوبی شرایط جنگی و تعدی کفار و عهد شکنی منافقان را نشان می‌دهد. بنا بر این آیات مورد استناد کیهان نشینان می‌باید در چنین بستری مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند.

آیات نهم و دهم سوره مبارکه احزاب می‌فرمایند:

«َیا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا نِعْمَهَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ جَاءتْکُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَکَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیرًا إِذْ جَاؤُوکُم مِّن فَوْقِکُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنکُمْ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید نعمت‏ خدا را بر خود به یاد آرید آنگاه که لشکرهایى به سوى شما آمدند پس بر سر آنان تندبادى و لشکرهایى که آن‌ها را نمى‏دیدید فرستادیم و خدا به آنچه مى‏کنید همواره بیناست هنگامى که از بالاى سر شما و از زیر پاى شما آمدند و آنگاه که چشم‌ها خیره شد و جان‌ها به گلوگاه‌ها رسید و به خدا گمانهایى نابجا مى‏بردید»

این آیات دقیقا با لفظ إِذْ جَاءتْکُمْ جُنُودٌ نشان از آن دارد که لشکری از کفار به مسلمانان حمله و تعدی کرده‌اند. همچنین آیات چهاردهم و پانزدهم همین سوره مبارکه می‌فرمایند:

«وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَیْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَهَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا یَسِیرًا وَلَقَدْ کَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا یُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَکَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا» «و اگر از اطراف مدینه مورد هجوم واقع مى‏ شدند و آنگاه آنان را به ارتداد مى‏خواندند قطعا آن را مى‏پذیرفتند و جز اندکى در این کار درنگ نمى‏کردند. با آنکه قبلا با خدا سخت پیمان بسته بودند که پشت به دشمن نکنند و پیمان خدا همواره بازخواست دارد»

این آیات پیمان شکنی منافقان مدینه را بازگو نموده و به این مهم اشاره دارد که منافقان مدینه به تعهدی که پیش از این با مسلمین مدینه امضا نموده بودند متعهد نبوده و با شکستن عهد و پیمان قاعده حقوقی معاهدات را نقض کرده و در صدد خیانت بر آمده‌اند. در چنین شرایطی ست که آیات شریفه شصتم و شصت و یکم سوره مبارکه احزاب چنین حکمی را صادر کرده است. مضافا با تمام این تفاسیر کلام الله چنین برخوردی با منافقان را و شایعه پراکنان را مشروط به آن نموده که از اعمال سخیف خود باز نمانده باشند.

khamnei

حال آیا شرایط جنگ و هجوم لشکر قلم بدستان بر بیت دیکتاتور فقیه جامه عمل پوشیده که حضرات این چنین با تحریف آیات الهی ترور را تئوریزه می‌کنند و قصد تعدی بر قلم و قلم بدستان را دارند؟

پنجم: این اولین بار نیست که ایادی فقیه دیکتاتور با تحریف کلام الهی به ناحق ترور مخالفان و منتقدان را تئوریزه می‌کنند. پیش از این نیز اندیشه ترور به بهانه جهاد مقدس توسط مدرسین و طلاب حکومتی فیضیه تئوریزه و از پشت تریبون‌های حکومتی در دسترس تروریست‌های وابسته به بیت رهبری قرار می‌گیرد. آیه الله محمد تقی مصباح یزدی از روحانیون حکومتی رژیم فقیه در ایران شهره است به تئورسین خشونت در صحنه سیاسی و مذهبی ایران. او مستمرا به تئوریزه کردن خشونت اصرار می‌ورزد. مصباح یزدی در پیش خطبه‌های نماز جمعه مرداد سال هفتاد هشت گفته بود:

«باید آن چنان مجهز باشید که دشمن از شما بترسد. من به کسانی که با ادبیات عرب آشنا هستند توصیه می‌کنم که ببینند معادل ارهاب در زبان‌های خارجی چیست؟ اگر من بگویم فردا روزنامه‌ها تی‌تر می‌کنند که فلانی طرفدار تروریسم است. به هر حال در قرآن ما دستور غلظت و ارهاب داریم، برای چه کسی؟ برای کسانی که منطق سرشان نمی‌شود، راه را برای هدایت پیغمبر باز نمی‌کنند، آگاهانه و از روی عناد با اسلام می‌جنگند، با این‌ها نمی‌شود گفت که شما به دین خودتان ما هم به دین خودمان، بیایید با هم دوستانه و مسالمت آمیز زندگی کنیم…باید درشتی و خشونت شما را لمس کنند»

گویی مصباح یزدی نیز تعمدا و یا به جهالت به تحریف کلام الهی پرداخته بود. گویی او هیچگونه علم و آشنایی به لسان عرب و واژگان قرآنی نداشت. چرا که واژه «ارهاب» در زمان نزول وحی در لسان عرب به معنی خوف استعمال می‌شده و امروز با گذشت زمان و دگرگونی لسان عرب معنی ترور بر این واژه حمل می‌شود.

ششم: تروریسم کیهانی قلم بدستان را در حکم منافق قلمداد نموده و حال آنکه شرایط و خصوصیات منافق و اخلاق نفاق در قرآن به تفصیل بیان شده است. منافق بر کسی اطلاق می‌شود که دو رویی پیشه کرده و به دروغ در گفتار با عقیده‌ای و در رفتار خلاف آن عمل نماید. حال آنکه قلم بدستان مخالف و منتقد دیکتاتور فقیه در عیان ولایت او را باطل دانسته و فریاد بر ابطال آن بر آورده‌اند. در ثانی با این وصف منافقان را می‌باید در میان کیهان نشینان و متملقان دور و حوالی علی خامنه‌ای جست نه در میان قلم بدستان مخالف دیکتاتور فقیه. مضاف بر این آیه شریفه صد و یکم سوره مبارکه توبه می‌فرماید:

khamnei

«وَمِمَّنْ حَوْلَکُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِینَهِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَیْنِ ثُمَّ یُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِیمٍ» «و برخى از اعراب‏ که پیرامون شما هستند منافقند و از ساکنان مدینه نیز عده‏اى بر نفاق خو گرفته‏‌اند تو آنان را نمى ‏شناسى ما آنان را مى‏شناسیم به زودى آنان را دو بار عذاب مى‏کنیم سپس به عذابى بزرگ بازگردانیده مى‏ شوند»

این آیه حتی رسول الله را مخاطب قرار داده و می‌گوید اطراف تو منافقانی هستند که تو آنان را نمی‌‌شناسی اما ما آنان را می‌شناسیم. واقعا دستگاه منافق پرور دیکتاتور فقیه چگونه می‌خواهد منافقین را بشناسد در حالی که رسول الله برخی از آنان را نمی‌شناسد؟

هفتم: به هر روی به نظر می‌رسد دیکتاتور فقیه ایران دستور فعال شدن مجدد ماشین ترور در خارج از مرز‌های کشور را صادر کرده است. گویی تا مدتی بعد باید در انتظار شنیدن صدای تفنگ‌ها و شلیک گلوله‌های تروریسم ولایی باشیم.

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است.

مقالات دیگر این نویسنده در رادیو کوچه را از اینجا دنبال کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , ,