Saturday, 18 July 2015
18 October 2021
در نزدیکی خطوط اصلی

«آتش‌سوزی در فازهای ١٧ و ١٨  عسلویه»

2015 February 12

خبر / رادیو کوچه

 

آتش‌سوزی مهیبی در میدان گازی پارس جنوبی در فازهای ١٧ و ١٨ این میدان گازی در عسلویه در نزدیکی خط لوله ورودی به سمت چاه دریایی روی داده است.

بنابه گزارشی که از سوی منابع مطلع به «رادیو کوچه» رسیده است، این آتش‌سوزی روز پنج‌شنبه بیست و سوم بهمن ماه و از سوی پیمانکار این پروژه به دلیل عدم پرداخت به وی صورت گرفته است.

در گزارشی که به «رادیو کوچه» رسیده است، پیمانکار این فاز به دلیل عدم پرداخت به وی اقدام به آتش زدن عایق‌های خط لوله کرده است.

همچنین بنابه این گزارش، آتش‌سوزی در نزدیکی خط لوله ورودی به سمت چاه دریایی به وقوع پیوسته و به کسی آسیب نرسیده است.

asalwia

اجرای پروژه فازهای ١٧ و ١٨ با هدف تولید روزانه ۵٠ میلیون متر مکعب گاز، ٨٠  هزار بشکه میعانات گازی و ۴٠٠ تن گوگرد از سال ٨۶ آغاز شد.

در دولت یازدهم با اولویت بندی فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، فازهای ١٧ و ١٨ این میدان در میان فازهای اولویت نخست برای توسعه قرار گرفت.

فازهای ١٧ و ١٨ پارس جنوبی بوسیله کنسرسیومی متشکل از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با سهم ۴٨ درصد بعنوان رهبر کنسرسیوم، شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC) با سهم ٣١ درصد و شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی (IOEC) بعنوان پیمانکار بخش دریا با سهم ٢١درصد در دست اجراست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,