Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
ولایت هرات با نفوس نامعلوم

«شهروندان هرات افغانستان نگران از سهم سیاسی و اقتصاد خود در برنامه‌های ملی»

2015 February 13

نقیبه بارکزی/ رادیو کوچه/ هرات افغانستان

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

اریه ارقام نادرست نفوس هرات عامل محرومیت باشنده‌گان این ولایت از سهم سیاسی اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ این کشور شده است.

باشنده‌گان و آگاهان سیاسی ولایت هرات در غرب افغانستان ارقام اریه شده از سوی اداره مرکزی احصاییه در مورد نفوس این ولایت را نادرست می‌دانند.

اداره مرکزی احصاییه، نفوس ولایت هرات از ولایات غربی افغانستان را ۱ ملیون و ۸ صد و پنجاه و دو هزار تن خوانده است. اما ارایه این آمار واکنش مردم را در این ولایت به همراه آورد.

Harat-Herat_districts-afghanistan-Koocheh

شماری از باشنده‌گان این ولایت ارایه این ارقام را نادرست و کمتر از نفوس واقعی هرات بیان می‌کنند.

نگرانی مردم ولایت هرات از اریه ارقام نادرست نفوس این ولایت از سوی اداره مرکزی احصاییه به جهتی است که مطابق قانون اساسی افغانستان سهم سیاسی و تخصیص بودجه‌های اقتصادی و انکشافی هر ولایت وابسته به نفوس آن گفته شده است.

تا جایی‌که نفوس ولایات تعیین کننده سهم کرسی نماینده گان هر ولایت در مجلس نماینده‌گان مجلس بزرگان و شوراهای ولایتی است.

حکومت مرکزی این کشور هم برای هرات برنامه‌هایش را مطابق اریه آمار نفوس این ولایت از سوی اداره مرکزی احصاییه تنظیم کرده است که به باور مردم هرات به چالش جدی کمبود بودجه مواجه خواهد شد.

این شهروندان نفوس هرات را حدود ۳ و نیم میلیون تن می‌گویند.

عبدالطیف نقشبندی مدیر دموگرافی اداره احصاییه مرکزی ولایت هرات می‌گوید: این آماری است که از سوی اداره مرکزی احصاییه افغانستان به آنان رسیده است.

harat

اما این آمار‌ها در تناقض با آمار دیگر اداره‌های ولتی قرار دارد، تا جایی‌که اداره معارف هرات می‌گوید این ولایت، تنها دارای یک میلیون دانش‌آموز است و مسوولان در اداره صحت عامه هرات تعداد اطفال زیر سن ۵ سال را که در سال جاری واکسن نموده‌اند ۴ صد و ۵۰ هزار تن می‌خوانند.

شماری از آگاهان امورسیاسی در هرات ارایه آمار نادرست از نفوس هرات را برای مردم این ولایت مشکل ساز عنوان می‌کنند.

این اولین باری نیست که شهروندان هرات و برخی دیگر از ولایت از طرزالعمل دوگان حکومت مرکزی میان پایتخت و ولایات شکایت دارند بل پیش از این هم بار‌ها مردم و آگاهان امور ولایت هرات تاکید کردند که حکومت مرکزی نسبت به هرات در قسمت امتیازهای سیاسی، اقتصادی و برنامه‌های توسعه وی تبعیض دارد و سهم و جایگاه این ولایت را بر اساس نفوس خود ساخته خود اختصاص می‌دهد.

این درحالی است که تا کنون هیچ سرشماری در این کشور صورت نگرفته و آمار دقیقی هم از نفوس آن در دست نیست.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,