Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«هفته‌ای که هم پربار بود و هم پرکار»

2015 February 13

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و پنجاه و هفتم مجموعه جهانگرد است که من از اتریش تقدیم‌تان می‌کنم، هفته کذشته در واقع هم پربار بود برای من هم پرکار و کلی فعالیت داشتم در این هفته و این حس خیلی خوبی بهم می‌دهد وقتی …

برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20150207_tajeran_no157-(33)

20150207_tajeran_no157-(32)

20150207_tajeran_no157-(31)

20150207_tajeran_no157-(30)

20150207_tajeran_no157-(29)

20150207_tajeran_no157-(28)

20150207_tajeran_no157-(27)

20150207_tajeran_no157-(26)

20150207_tajeran_no157-(25)

20150207_tajeran_no157-(24)

20150207_tajeran_no157-(23)

20150207_tajeran_no157-(22)

20150207_tajeran_no157-(21)

20150207_tajeran_no157-(20)

20150207_tajeran_no157-(19)

20150207_tajeran_no157-(18)

20150207_tajeran_no157-(17)

20150207_tajeran_no157-(16)

20150207_tajeran_no157-(15)

20150207_tajeran_no157-(14)

20150207_tajeran_no157-(13)

20150207_tajeran_no157-(12)

20150207_tajeran_no157-(11)

20150207_tajeran_no157-(10)

20150207_tajeran_no157-(9)

20150207_tajeran_no157-(8)

20150207_tajeran_no157-(7)

20150207_tajeran_no157-(6)

20150207_tajeran_no157-(5)

20150207_tajeran_no157-(4)

20150207_tajeran_no157-(3)

20150207_tajeran_no157-(2)

20150207_tajeran_no157-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,