Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
هویت گم شده

«مذهب شیعه، ریشه ازخود بیگانگی ایرانیان / بخش ششم»

2015 February 15

جلال ایجادی / مقاله وارده / رادیو کوچه

 

در بخش‌های اول، دوم، سوم، جهارم و پنجم به گفتگو در باره مفهوم ازخودبیگانگی پرداختیم و تلاش کردیم تا اسلام و مذهب شیعه را بمثابه یکی از عوامل مهم از خودبیگانگی ایرانیان نشان دهیم. گفتیم قصد تهاجم اسلام، غارت و برافکندن شوکت ایرانیان بوده است و بیان کردیم چگونه اسلام عرب ارزش‌های خود را بر ذهن ایرانی غلبه داد. در این بخش بطور عمده به جنبه روانی ازخودبیگانگی و ویرانگری در ناخودآگاه می‌پردازیم.
جابجائی ارزش‌ها
«آنان که تاریخ و فرهنگ خود را از دست داده‌اند، مردم بد بختی هستند، بد بخت‌تر از آن‌ها کسانی هستند که در باز یافتن تاریخ و فرهنگ از دست رفته خود تلاش نمی‌کنند، اما بد بخت‌ترین مردم کسانی هستند که تاریخ و فرهنگ خود را به ریش خند می‌گیرند». احمد کسروی
زمانی که مردمی به فرهنگ خود پشت می‌کنند و آنرا خوار و بی‌ارزش می‌انگارند، آنان دستخوش از خود بیگانگی شده‌اند. در جامعه ما رابطه با فرهنگ گذشته نه بر پایه بررسی انتقادی و تمایل به ارتقا فرهنگ خویش، بلکه جهت دوری و فراموشی آن و آنهم به خاطر گسست هویتی است. این بحران هویتی ناشی از هجوم انبوه ایدئولوژیکی دین اسلام و مذهب شیعه و بیانگر از خودباختگی و خود فراموشی روانی و فرهنگی و نوعی پاتولوژی روانپریشی می‌باشد. این از خود بیگانگی بصورت ایجاد نفرت نسبت به تاریخ و فرهنگ خود و شیفتگی در قبال دشمن، خود را نشان می‌دهد. در این ذهنیت آسیب دیده، حرف زدن از تاریخ شاهان و آئین زرتشت و مانی و تمدن ایران کهن، «بد» است، «طاغوتی» می‌باشد و «مزدوری» برای غرب است، حال آنکه صحبت از خاندان عرب و ستایش از امامان و پوشاندن تجاوزات آن‌ها، بیانگر «صداقت معنوی «فرد و «ارتقای روحانی» انسان است. ذهنیت مسلط و رایج در جامعه آرامگاه کورش و تخت جمشید را نمی‌شناسد و یا آنرا به سخره می‌گیرد، ولی ایرانی مسخ شده برای گورهای موهوم امامان بنی هاشم که به ایران زمین تجاوز کردند، مویه می‌کند و می‌گرید و غش می‌کند. در برابر نابودی مجسمه آرش و فردوسی بزرگ در میدان‌های شهر سکوت می‌کنند و بی‌تفاوتی نشان می‌دهند، ولی به مراسم بت پرستی حرم حسین «تشنه لب» که بر ایرانیان شمشیر کشید می‌روند و بر کعبه و مراسم شیطانی‌اش نماز می‌گذارند. جابجائی حیرت انگیزی صورت می‌گیرد، ایرانی از تاریخ خود به تاریخ بنی هاشم پرتاب شده و تاریخ تجاوزکاری عرب، تاریخ خودی می‌گردد. علل اینجابجائی کجاست و چگونه ایرانیان روند روانی از خودبیگانگی را طی می‌کنند؟ چه اتفاقی در ضمیرناخودآگاه صورت می‌گیرد و چرا هیجان‌ها و احساسات با قدرت شهوانی ایدئولوژیکی از بیگانه بی‌فرهنگ و خشن و دروغگو الهام می‌گیرد؟ علت‌ها متعدند و در برابر پویش‌های اجتماعی و فرهنگی، عوامل بازدارنده در نگهداری هویت بیشمار بوده‌اند. ما خود در پائین افتادن مسئول بوده‌ایم. فریدریش نیچه در باره سرشت آدمی می‌نویسد: «آنکه ژرف در جهان نگریسته باشد، نیک می‌داند که در سطحی بودن آدمیان چه حکمتی نهفته است. غریزه نگه دارشان به آنان می‌آموزاند که شتابکار و سبکسار و دروغزن باشند.» (فراسوی نیک و بد). دین خوئی ما، دورنگی‌های ما، کوتاه آمدن‌های ما، سستی‌های ما، نادانی‌های ما و ضعف شخصیتی ما، ما را بطور جدی آسیب پذیر نمود. ولی فراموش نشود که در این تاریخ ایرانی تجاوزگری بنام قشون مسلمان عرب بوده است. برخی بدسرشت اسلام زده در پی آنند تا با طرح سستی‌ها ما، خود ما را مسئول اصلی ماجرا و خرابی بدانند. هجوم نظامی و دینی عرب مهلک و قطعی بود و هویت ما را یکسره بیمار ساخت. هویت ریشه در تاریخ و فرهنگ و دانائی هر ملت و هر گروه انسانی دارد و این هویت در پیوند با فرهنگ‌های دیگر می‌تواند خود را تقویت کند و از پویائی نیرومندتری برخوردار گردد. هنگامیکه هویت در معرض ارزشهای منفی و مخرب و رفتاری انحطاطی قرار گیرد، بار مثبت و پویائی خود را از دست می‌دهد. تعرض ویرانگر فرهنگ قرآنی و شیعه به شخصیت هویتی ایرانی، آسیب سخت و مهلک و ساختاری بدان وارد ساخت.
ما نیازمند تاریخ، جامعه‌شناسی، فلسفه، علم سیاست، انسان‌شناسی، روان‌شناسی و روانکاوی هستیم تا معنای چرخش هویتی را درک کنیم.

mehdi

در ایران علم تاریخ در بررسی تهاجم عرب غایب بوده است. در جامعه ما پژوهش‌های تاریخی در باره تهاجم اسلام بطور عمده بر پایه علمی صورت نگرفت و اکثر تاریخ نگاران تاریخ تئولوژی اسلامی نوشتند و فصل‌های بیشماری به «دست آورد اسلام» اختصاص دادند. بنابراین باید تمامی نگرش تاریخی رسمی اسلامی یا نگرش دروغ‌پرداز و سازشکارانه با این دین را مورد انتقاد قرار داد. تمامی درس‌های دینی و اسلامی در مدارس و دانشگاه‌ها را باید به بررسی علمی و انتقادی کشاند. جامعه‌شناسی تا کنون نتوانسته برخورد موشکافانه به جامعه ایران در زمان تجاوز بیاندازد و شکنندگی‌ها و آسیب پذیری‌های اجتماعی ناشی از آن را مشخص سازد. چگونه دورویی و تقیه در روحیه ایرانی رشد کرد؟ چگونه اعتقاد به رسوم عربی و سمبول‌های اسلامی در ذهن و رفتار ایرانی ژرف شد؟ جامعه‌شناسی رفتاری و تربیتی ریشه تغییر در اجتماع را باید نشان بدهد. از نظر فلسفی ما نیازداریم بدانیم چگونه همسایه دیرین ما یونان از فلسفه سرشار بود، ولی فضای ایران زمین با باورهای دینی آمیخته بود. چگونه فلسفه فارابی و ابو علی سینا نمی‌توانند با مذهب تصفیه حساب کنند؟ سیاست همیشه با دین درآمیخت و در درون آن نفس کشید. در طول هزار و چهار صد سال ما فاقد سیاستمدار برجسته و منقد اسلام سیاسی بوده‌ایم و همگی نخبگان سیاسی در برابر اسلام کرنش کردند. سیاست چپ‌های ایران در قبال مذهب جز یک سیاست عقب مانده و دین خو و تقیه کننده و ناهشیار و ترسو چیز دیگری نبود. انسان‌شناسی نه ویژه گی‌های دقیق مردم این سرزمین را در هفت هزار سال پیش مشخص کرده و نه توضیح برای چرخش انسان ایرانی به انسان اسلامی شیعه فراهم نموده است. بالاخره از نظر روان‌شناسی و روانکاوی ما نمی‌دانیم در شخصیت، در رفتار مردم، اعماق روان ایرانی و دهلیزهای ناخودآگاه انسان ایرانی چه روی داده است؟
تئوری روانکاوی
در روان‌شناسی، آنچه که مورد تحلیل و بررسی است رفتار فرد می‌باشد. از دیدگاه روان‌شناسی رفتار متعادل و همسو با نرم‌ها و هنجارهای اجتماعی، «عادی» تلقی می‌شود. ولی رفتاری که با هنجارهای رسمی بسیار متفاوت می‌باشد را قابل «تصحیح» ارزیابی می‌کنند یا آنرا بیان عارضه‌ای پاتولوژیکی می‌دانند. در روان‌شناسی به هنگام ناسازگاری‌ها، رفتار شخص در خانواده، در محیط شغلی، در محیط آموزشی مانند مدرسه و دانشگاه، در جمع دوستان و آشنایان، مدام مورد بررسی قرار گرفته و رفتار «ناسازگار» با جامعه و گروه، به پرسش درآمده و با اتکا به روشهای بالینی و گفتگو و همراهی در کشف پدیده و بهبود رفتار فردی، تلاش می‌شود تا خوانائی رفتاری در گروه تقویت گردد. چرا یک فرد پرخاشگر است؟ چرافرد خودپرست است؟ چرا فرد جاه طلب است؟ چرا فرد اهل پز دادن است؟ چرا فرد قادر به همکاری نیست؟ چرا فرد تقیه کرده و حرفش را آشکارا بیان نمی‌کند؟ چرا فرد ترسو است؟ چرا فردی که مذهبی نیست پیش دیگران ادعای دینداری می‌کند و حتا نماز می‌خواند؟ چرا فرد چاپلوس است؟ آیا این رفتار‌ها در ذات و ماهیت فرد است یا ناشی از بیماری‌ها و اغتشاش و بهمریختگی و آسیب‌های رفتاری است؟ روان‌شناسی بر روی رفتارهای فردی و ناسازگاری‌های فرد با اجتماع نورافکن می‌اندازد. روان‌شناسی باید نشان دهد که رفتار فرد در برابر دینی مانند اسلام که شخصیت فردی را تابع الله می‌داند، چگونه سرکوب می‌شود. رفتار دین خوئی ایرانیان پیش از اسلام و فقدان شخصیت فلسفی و رفتار منطقی محکم و فشار روحانیان زرتشتی، زمینه رشد رفتارغیر مسئول و ناپاکیزگی کردار در اجتماع بود. کرنش و فساد در بالای جامعه نمی‌ماند و باعتبار قدرت الگویی خود در کل جامعه و در رفتاری‌های افراد اثر بخش است. استبداد سیاسی و ناتوانی خرد روزمره و فضای غیر فلسفی جامعه، راحت‌تر رشد خرافات و رفتارهای ناخردمند و ضعف فرهنگی را تقویت می‌کند. شکست ایرانیت در برابر عربیت بطور مسلم با ریشه‌های روانی و ناخودآگاه ایرانیان نیز رابطه دارد.
روانکاوی در میدان ژرف «ناخودآگاه» کار می‌کند و فرد را با ناخودآگاه‌اش بازنگری می‌کند. به گفته «ژاک لاکان» اندیشمند فرانسوی: «ناخودآگاه ساختاری چون زبان دارد، امکان آزمودن جدی‌تر عاطفه را فراهم می‌آورد، ناخودآگاه هیاهوئی است که حاصل آن آهنگ موزون تری است، عاطفه از دیدگاه من اثر دخالت ناخودآگاه است.» (تلویزیون، ژاک لاکان، رخ دادنو، تهران). ناخودآگاه در آشفتگی است ولی عمل می‌کند و دارای نیرو است. ما را به کار می‌گیرد، رفتار ما را جهت می‌دهد، واکنش‌ها را تنظیم می‌کند، حرف می‌زند و دارای گویش است. روانکاو با شیوه بالینی و دقت در گویش‌ها و خاطرات و قصه‌ها و نگرانی‌ها و اندوه‌ها و خوشی‌های فرد، به اعماق انسانی می‌رود تا آینه ائی در برابر تاریکی‌ها و ابهام‌ها قرار دهد و ریشه نماد‌ها و نشانه‌ها را آشکار سازد. بازگوئی آزاد فرد سوژه آهسته آهسته با دشواری‌های درونی و زخم‌های شخصیتی و شکافهای روانی و تراژدی‌های شخصیتی پیوند برقرار کرده و یاس‌ها و سرخوردگی‌ها و درد‌ها و تنگناهای هستی‌شناسانه و یا چرخش‌های شخصیتی و ازخودبیگانگی را روشنی می‌بخشد. ریشه کاوی «ناخودآگاه» انسانی ساده نخواهد بود و پیچیدگی‌های درونی روان انسان‌ها همیشه قابل درک نیست. انسانها‌ها در تضاد زندگی می‌کنند و ناخودآگاه بستر بارز تناقض‌ها و دوگانگی‌ها و ابهام‌ها و فضای خاکستری است. «ناخودآگاه» فرد محصول بیولوژی و ویژگی شخصیتی فرد و تاریخ و اسطوره و فرهنگ و دین و خانواده و اجتماع و تصاویر و رابطه‌ها و نوشتار‌ها و گویش‌های شفاهی است و خود دارای عملکرد ویژه بارز و نا‌روشن و اسرارآمیز می‌باشد. علیرغم این خصوصیات، «ناخودآگاه» پر قدرت است و انسان را در خود می‌گیرد و بر رفتار روانی نقش اساسی دارد. کشف عرصه هائی از «ناخودآگاه»، بمعنای پایان شناخت اقیانوس روانی انسان و لایه‌های بیشمار و ساختار درونی نیست، ولی این کشف میدان عمل را گسترش می‌دهد و تاثیر بر فرد را تا حدودی هموار می‌سازد.

jamkaran

«ناخودآگاه» انسان همیشه خارج از اراده ما باقی می‌ماند و دشواری‌ها بر فهم «من»، همیشه پابرجاست. ذهن یا ضمیر اگاه با توجه به اندوخته‌ها و انباشت شناخت و خاطرات و احساس‌های ما با دنیای بیرونی ما مرتبط بوده و زمینه ساز عمل ما می‌گردد. نوزاد انسان از هنگام تولد به یاری حواس شانزده گانه با جهان بیرونی خویش پیوند و ارتباط بر قرار می‌کند و به حس و شناخت و برآورد پدیده‌های جهان مادی و فیزیکی و انسانی ادامه می‌دهد. ذهن، آگاهی‌ها و مشاهدات را در خود جای داده و بخشی از تجربه‌ها و احساسات کسب و لمس شده را به بخش دیگر ذهن یعنی نا‌خود آگاه که ضمیر اتوماتیک و خود کار ذهن است می‌فرستد و در آنجا انباشت می‌کند. از این رو ضمیر نا‌خود اگاه بر پایه شناخت‌ها و تجربه‌ها و بر آورد‌های پیشین با استفاده از کمترین مقدار انرژی، بدون توقف و بطور خود کار عمل می‌کند.
بقول «ژاک لاکان» روانکاو فرانسوی، انسان در بسیاری از زمان‌ها بر ناخودآگاه تسلط ندارد ولی ناخودآگاه، خود عمل می‌کند. بنا براین، ضمیر آگاه، ما را در زمان حال و در درازای فضا زمان هستی به پیش می‌راند، حال آنکه ضمیر نا‌خود اگاه به یاری اندوخته‌های پیشین بطور خودکار و اتوماتیک و سر خود و بدون نیاز به اگاهی‌های لحظه به لحظه، کنش‌ها و واکنش‌ها و رفتار ما را رهنمون و کنترل می‌نماید. هوش انسانی قادر است روابط سریع بین پدیده‌ها را برقرار کند و در زمان و فضای حاضر راه حل در برابر ما قرار دهد، ولی ناخودگاه ما انگیزه و تمایل را جابجا می‌کند و راه هوش را تعقیب نمی‌کند زیرا خود با پولسیون و انرژی درونی منفی و مثبت عمل می‌کند و بقول زیگموند فروید ناخودآگاه سرشار از امیال جنسی و آرزوهای سرکوب شده است که فرصت و راهی برای ابراز و کارکرد جستجو می‌کند. ناخودآگاه جلو می‌راند ولی خود مانع نیز بشمار می‌آید. ناخودآگاه سرکش و مخرب است و تمایل سازگاری ندارد زیرا تحقق امیل و آرزو‌های درونی را، فرای قواعد و اخلاق اجتماعی، دنبال می‌کند. در این کشاکش ناخودآگاه از کارکرد نافذ و رازآلود فرا‌تر رفته و در فضای تضاد‌ها و فشار‌ها و ناتوانی‌ها به دشواری‌های شخصیتی در تعادل سوژه نزدیک شده و به روند سقوط کشیده شده و‌گاه بسوی «روانپریشی و پسیکوز» حرکت کرده و به ورطه «هیجان مانیاک» و دیوانگی درمی غلتد. بقول «کولت سولر» روانکاو، فیلسوف و روان‌شناس در اثرش «ناخودآگاه و روانپریشی»، پدیده «هیجان مانیاک» فقط یک آشفتگی در گفتار و به هم پاشیدگی تاریخیگرائی نیست بلکه بویژه یک «بهم ریختگی اوموستاز» یا تخریب ثبات ارگانیسم انسانی زنده است. در چنین حالتی ارگانیسم زنده تعادل خود را از دست داده و با تضادهای بسیار درگیر بوده و نیاز‌هایش متلاشی و بسوی مرگ گام بر می‌دارد. سوژه خوشحال است ولی با ملانکولی و اندوه زندگی می‌کند. تراژدی آنجاست که خوشی‌ها و شادمانی‌ها از بدن بیرون رانده می‌شوند و فرد احساس پیشین را از دست می‌دهد و خانه درونی خود را گم می‌کند.
روانکاوی به سوژه توجه دارد ولی ما می‌دانیم که ذهن و ناخودآگاه انسانی علیرغم فضای درونی خود با بدن و محیط فرافردی در ارتباط بوده و بده و بستان دارد. روانکاوی اقیانوسی از دهلیز‌ها را می‌گشاید و حالت‌های پنهانی وعدم تعادل و روانپریشی‌های مهلک را نشانه می‌گیرد. حال پرسش اینجاست که روانکاوی چگونه به ما در کشف ازخودبیگانگی ایرانیان کمک می‌کند؟ بنظر می‌رسد روانکاوی الگو و روش جالبی در تحلیل گره‌های روانی بالینی فرد و حتا کل جامعه می‌باشد زیرا جامعه از افراد تشکیل شده و رفتار و روحیه افراد، خود را در یک گرایش گسترده اجتماعی منعکس می‌کند. در عرصه تحلیل ازخودبیگانگی ایرانیان، ما به تلفیق روانکاوی با جامعه‌شناسی دینی و علم تاریخ نیازمندیم تا اعماق ازخود بیگانگی را بهتر بشناسیم.
از خودبیگانگی روانی ایرانیان
بر ایرانیان چه گذشت؟ چه گسستی در تاریخ آنان بوقوع پیوست؟ هویت آنان دستخوش کدام آسیب بنیادی گردید؟ دینی از حجاز هجوم آورد و ایرانیان شکست خورده و بمرور استحاله شدند، تاریخ و فرهنگ خود را فراموش کردند. همه چیز نابود نشد ولی ضربه اسلام و شیعه مهلک بود. ایرانیان که خود را یکی از تمدنهای بزرگ می‌دانستند در یک روند از خودبیگانگی افت کردند و دشمنان خود و متجاوزان به خاک و فرهنگ را به دوستان و سروران خود تبدیل نمودند. این رویداد از خود بیگانه شدن شگفت انگیز است و این پرسش اساسی را مطرح می‌کند در چه شرایطی روح یک ملت تسخیر می‌شود؟ رابطه ایرانیان با خاک حجاز و خانواده بنی هاشم در شبه جزیره بیابانی عربستان چه بود؟ دین و فرهنگ و تمدن ایرانیان با اسلام همسوئی داشتند یا در زیر نظام قهر و خشونت مغلوبه شدند؟ چگونه ذهن فرهنگی و اساطیری ایرانیان عقب نشینی کرد تا بزرگان تاریخ و اساطیر سرزمین‌اش پس زده شود و نمادهای و افسانه‌های محمد و علی و فاطمه و حسین پیروز شوند؟ چگونه از اوج به ذلت امکان پذیر شد؟ ذهنیت ایرانی در باره شخصیت هائی مانند زرتشت، مانی، کورش، داریوش، آریوبرزن، اَردِشیر پاپَگان، رستم فرخزاد، ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین، ابوالفضل بیهقی، فردوسی، رازی، ابوریحان بیرونی، فارابی، خیام، مولوی، نظامی گنجوی، شاه عباس اول، نادرشاه، میرداماد، ستارخان، میرزاکوچک خان، میرزا فتحعلی آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، امیرکبیر، مصدق، کسروی، صادق هدایت، و دیگران، یا هیچ نمی‌داند یا کم می‌داند و پراکنده می‌داند. ولی این ذهنیت خود را شیفته و دیوانه اشخاص واقعی و افسانه‌ای عرب مانند محمد ابن عبدالله و علی ابن ابی طالب و امام حسین و امام حسن و امام صادق و امام رضا و امام غایب مهد ی و فاطمه و عباس (قمر بنی هاشم مشهور به ابوالفضل) و فاطمه معصومه، شاه عبدالعظیم حسنی نوه امام حسن و همه امامزاده‌های راست و دروغ پراکنده در ایران می‌داند. سرکوب ایرانیان توسط علی و حسین یک واقعیت تاریخی است ولی چرا ایرانیان عاشقان سرکوبگران خود شدند؟ وجه مشترک منافع ایرانیان با قمربنی هاشم چیست که در هر گرفتاری، ایرانیان اسم او را تکرار می‌کنند و از او کمک می‌خواهند؟ فرد موهوم عبدالعظیم کیست که ایرانیان در شهر ری به پرستش او می‌شتابند؟ امام رضا که ولیعهد خلیفه عرب مامون است، چه خدمتی به فرهنگ و تاریخ و استقلال و سربلندی ایرانیان کرده است؟ بحث ما برای اثبات برتری یک‌نژاد نیست، بحث برای اثبات بی‌نقص بودن تاریخ ایرانیان و بی‌نظیری ایرانیان نیست. روشن است که جوامع بشری با افت و خیزهای تمدنی و فرهنگی و سیاسی همراه بوده‌اند و نیز تمدنهائی هستند که از زاویه فرهنگی پرمایه‌تر و نقش آفرین‌تر بوده‌اند و به این لحاظ تمدن ایرانی نسبت به احوال شبه جزیره عربستان و موقعیت اجتماعی و قومی آن بسیار بالا‌تر بوده است. مسئله مرکزی در اینجا، درک ازخودبیگانگی ایرانیان و دورشدن آنان از تاریخ و فرهنگ خود است.

ewesta

چگونه ایرانیان از یک تمدن بالا‌تر به کنش و احساس قبایل عرب حجاز افت می‌کنند و بسیاری از ارزشهای معنوی و سنتی خود را قربانی مذهب عربی شیعه و خاندان بنی هاشم می‌کنند؟ دین خوئی ایرانیان از دوران باستان راهگشای شیعه‌گری در اعماق ذهن ایرانی است؟ فقدان حساسیت ایرانیان با امر فلسفه زمینه ساز فروغلتیدن به دین بنی هاشم است؟ زبان و ادبیات ایرانیان در برابر تهاجم عرب ضربه خورد ولی ایستاد، حال آنکه آموزه‌های دینی و شیوه تفکر و احساس و ارزش‌ها به پس رانده شد و ذهنیت و ناخود آگاه توده‌ها و نخبگان، عرب زده و اسلام زده شد. یک بیهوشی عمیق تاریخی بر ایرانیان غلبه یافت و وقتی که بخود آمدند دیگر «خود» پیشین نبودند، بلکه مسخ شدند، شیعه شدند و بر درگاه علی به سجود رفتند و برای امامان عرب که ادامه دهندگان استعمار عرب و یا نمادهای ایدئولوژی اسلامی شیعه بنی هاشم بودند، دل سوزاندند و گریه کردند و بر سر گورهای واقعی و دروغین آنان پول ریختند و گنبدهای طلائی برپا نمودند.
دگردیسی ذهن و ناخودآگاه اتفاقی نیست و دارای یک روند عمیق است. ضمیر ناخودآگاه یا ذهن ناهوشیار، پیچیده عمل می‌کند و بر پایه «برنامه‌هایی» که برایش تنظیم شده کنش و واکنش دارد. این «برنامه ریزی» مستقیم و غیر مستقیم، پنهان و آشکار، در ابتدا توسط محیط خانوادگی و تربیت و فرهنگ خویشاوندان و محله زندگی و دین و نظام آموزشی و جامعه و مجموعه تصویر‌ها و سمبول‌ها صورت گرفته و با بالارفتن توانمندی‌های‌شناختی و عقلانی، در کردار و رفتارمان کم و بیش منعکس می‌شود. از این رو اقیانوس ضمیرناخودآگاه ما بر اساس آنچه که احساس می‌کنیم، می‌اندیشیم، می‌گوئیم و رفتار می‌کنیم، پیاپی، جهت می‌یابد و رنگ می‌گیرد.
ضمیرناخودآگاه ما به فضا و ذهن جهانی دسترسی دارد و از این رو تمام منابع مورد نیاز برای عملکرد را در اختیار دارد. از دیدگاه فلسفه، آگاهی یگانه و برتری که در همه مکان‌ها و زمان‌ها حاضر بوده و سرچشمه تمام دانش‌ها، قدرت‌ها، و خلاقیت‌ها می‌باشد، ذهن جهانی نام دارد. همین ذهن جهانی بر ضمیرناخودآگاه و منابع آن، نقش می‌بندد و آن را جهت می‌دهد. خوبی‌ها و بدی‌ها ما را شکل می‌دهند. در دیدگاه ایدئولوژی نازیسم، اعتقاد به برتری نژادی و تربیت و تبلیغات وابسته به آن، در کنترل خودآگاه و عملکرد بر ناخودآگاه تاثیر قطعی داشته و منجر به بسیج میلیون‌ها انسان برای کشتار و یا تائید کشتار یهودیان می‌گردد. تسلط یک ایدئولوژی مرگبار به صورت ناخودآگاه بر خودآگاه احاطه می‌کند و در این حالت، زندگی به صورت غریزی و روزمرگی انجام می‌شود و قتل انسان پدیده طبیعی جلوه می‌کند، زیرا ویرانگری خرد انسانی و نابودی ارزشهای برابری جویانه انسانی، انهدام فیزیکی دیگری را همچون یک «فرمان مقدس» بنمایش می‌گذارد. ذهنیت ایرانی منکوب یک روند تاریخی دینگرائی و استبدادی و نادانی و اسلامگرائی اجباری و آخوندیسم می‌گردد. در دیدگاه اسلامی تسلیم در برابر الله، تبعیض میان زن و مرد، پذیرش بردگی، قتل دیگر اندیش، جهاد علیه اقوام دیگر، تبلیغ برتری دین محمد بر ادیان دیگر، خاندان معصوم علی، تسلط شمشیر بر عقل و برادری، زمینه ساز ذهنیت متمایل به جنایت پیشگی و ناخودآگاه جرم گرا می‌باشد. همین دیدگاه خشونتگرا ما را آماده کرد، ما را ویران کرد. رفتار ایرانی با پریشانی و گنگی ناشی از یک ایدئولوژی بیگانه به ساختار روانی دیگری کشش می‌یابد. ذهن ایرانی دستخوش سقوط ارزشی گشته، از ارزشهای خود دور شده، از لذت و میل طبیعی و دیرینه‌اش دور شده، از کامیابی و ژوییسانس ویژه خود دور گشته، به فانتسم‌ها و هیجان‌های عرب نزدیک گشته، به ارتجاعی‌ترین عملکرد‌ها و روایات و خرافات شیعه تن داده، ایدئولوژی دشمنان خود را به «مقدسات» تبدیل نموده است. این ذهن آنچنان مسخ شده که عواطف‌اش و احساسات‌اش دگرگون شده و دیگر زشتی‌های یک مذهب مرگبار را حس نمی‌کند. سوژه ایرانی در بستر این تهاجم عمومی، دستخوش آشفتگی می‌گردد، از «هیجان مانیاک» پرمی شود، تاریخ خود را بفراموشی می‌سپارد و ارزش‌های هستی‌شناسانه خود را از یاد می‌برد.
ماشین هنجارساز
مقوله «دستگاههای ایدئولوژیک دولتی» که توسط فیلسوف فرانسوی لوئی آلتوسر تعریف شده مفهوم جالبی برای دستگاه دولتی و بازتولید روابط اجتماعی و اقتصادی است. دستگاه ایدئولوژیک در برگیرند ماشین سرکوب نظامی و پلیسی و نیز تمام نظام ایدئولوژیک و نهادهای وابسته به آن است. بنظر می‌رسد که نهادهای سرکوب قدرت سیاسی و نیز نهادهای شبکه رسانه‌ای و دینی و ایدئولوژیکی و فرهنگی این دستگاه‌ها ی ایدئولوژیک کارکرد مناسبی در رابطه با بررسی ما در باره نقش دین در تولید و باز تولید ساختار ذهنی دارد. بعلاوه دیدگاه میشل فوکو، فیلسوف و جامعه‌شناس فرانسوی در اثرش «مراقبت و تنبیه» در باره هنجارسازی‌ها و ایدئولوژی قدرت همچون «تکنولوژی ظریف قدرت»، زاویه بسیار جالبی در تحلیل ارائه می‌کند.
نهادهای سرکوب دولتی: قوای نظامی ارتش و پلیس و پاسداران، سازمانهای مخفی جاسوسی، سیستم کنترل الکترونیکی انترنت، نیروهای بسیج و گشت ارشاد و گروهای فشار و خواهران زینب، انجمن‌های اسلامی در اداره و کارخانه، اعدام‌های می‌دانی و اعدام در زندان‌ها، شبکه قتل‌های زنجیره‌ای، شبکه‌های اسید پاشی و درگیری‌های خیابانی. این نهاد‌ها با کنترل و سرکوب و ایجاد رعب و وحشت بشکل عریان و خشونت بار تداوم ساختار سیاسی و دینی و مالی را تضمین می‌کنند.

1
نهاد‌های نظام مراسم دینی: مساجد و منبر‌ها، حرم‌ها و گنبدهای امامزاده‌ها، سلسله مراتب روحانیت از ایت الله تا آخوند و شیخ و ملای روضه خوان، حوزه‌ها و تربیت طلاب، مراجع تقلید و رسالات، فتواهای فقهی و سیاسی، نمازهای جمعه و امام جمعه‌ها، مراسم قران خوانی و مسابقه‌های قرانی، مراسم مذهبی سراسری ماه رمضان، مراسم ماه محرم و سینه زنی و زنجیرزنی و قمه زنی با علم و کتل، مراسم تولد و مرگ امامان، مراسم نیمه شعبان، مراسم غذای نذری در تکیه‌ها و منزل شخصیت‌های محلی، مراسم روضه خوانی و سفره اندازی و شله زرد نذری در خانواده‌ها، مراسم خاکسپاری و نماز میت و تابوت کشی عمومی، مدارس و سازمانهای آموزشی، رسانه‌های نوشتاری و دیداری دولتی. این نهاد‌ها با پخش ایدئولوژی مخرب شیعه‌گری و اسلامی و ضابطه‌های فرهنگ استعماری عربی و خرافات بیشمار بنی هاشمی، پایه‌های خردگرائی را ویران نموده و ذهنیت و عاطفه و احساس و ضمیر ناخودآگاه ایرانی را بطور ظریف مورد تهاجم قرار می‌دهد.
دگردیسی منفی هویتی ایرانیان تنها نتیجه ناتوانی‌های فکری و آسیب‌های رفتاری و روحی در درون شخصیت و بدور از محیط نیست، بلکه ما با یک ماشین هنجار ساز انبوه، به بیان دیگر، با یک تاریخ مادی قدرت سیاسی دولتی و موسسات تبلیغاتی و ایدئولوژیکی دین و شیعه‌گری هیجانی و حاد مواجه هستیم که شخصیت سوژه را شکل می‌دهد، جابجا می‌کند، ناخودآگاه‌اش را مورد تعرض قرار می‌دهد و رفتارش را غالب ریزی می‌کند. در طی صد‌ها سال دستگاه سیاسی و مسئولان دولتی و اداری از یکسو و از سوی دیگر سلسله مراتب روحانیت و شبکه آخوندی بمثابه نظام مسلط در بالا و پائین جامعه، هر کردار و رفتار را پیوسته و با فشار مادی و سمبولیک نشانه گرفتند تا هنجارهای دینی در رفتارهای انسان حک شود. در فضای استبداد و با کمک دولتی‌ها و قدرتمندان و ماموران و نظام‌های خانوادگی پدرسالار، آهسته آهسته اسلام و شیعه‌گری در ذهن و ناخودآگاه جامعه نفوذ کرد و منش خردمندی را فلج نمود و روان‌های اسلام زده و مسخ شده را رشد داد. بعلاوه این ماشین هنجار ساز انحصاری، هرگونه رقیب مذهبی را از صحنه خارج کرد تا پیروزی شیعه دوازده امامی قطعی باشد. از زمان صفوی تا قاجاریه و تا پهلوی و حکومت خمینی، با بهانه مبارزه با «انحرافات» و «فرقه سازان» و «عوامل استعمار» تمام جریانهائی مانند صوفیه، شیخیه، اسماعیله، بابیه، مسیحی و غیره، روحانیون و علمان شیعه در همکاری فشرده با حکومتیان به طرد و سرکوب پرداخته تا انحصار بازار مذهب از دست نرود. پیوسته نظام قضایی بر اساس شریعت، مستقیم و غیر مستقیم زیر کنترل ایدئولوژی اسلامی و آخوند‌ها یا مسئولان شریعت مدار قرار گرفت. در دوره قاجار شیخ الاسلام به ریاست محاکم شرع گماشته می‌شد و در شهرهای بزرگ یک قاضی شرع زیر نظر شیخ الاسلام انجام وظیفه می‌کرد. در زمان جمهوری اسلامی جهت کنترل انحصاری جامعه و حفظ قدرت مطلقه شیعه، از ولایت فقیه تا نظام قضائی و آموزشی یکپارچه زیر نظر روحانیت شیعه قرار داده شد و پیوسته هر مخالفت مذهبی و سیاسی و فرهنگی سرکوب شده است.
در بحث ما دستگاه هنجار ساز انبوه عبارت از ماشین بوروکراتیک دولتی و ماشین دین سازی است که وظیفه اصلی‌اش تولید و بازتولید مناسبات ایدئولوژیک و باورهای دینی شیعه در خودآگاه و ناخودآگاه افراد جامعه و به زیر سلطه کشاندن رفتار و کردار و فکر در میدان سیاسی اجتماعی است. به بیان دیگر ذهنیت شیعه‌گری محصول یک روند تاریخی پیچیده از تولید و بازتولید ایدئولوژی دینی با اتکا به سرکوب مستقیم و سرکوب سمبولیک می‌باشد. قدرت سیاسی و قدرت دینی در یک همسوئی و هم اندامی برای سلطه دین در اذهان، مواظبت و کنترل کرده‌اند، تنبیه و سرکوب کرده‌اند، تبلیغ و سازماندهی کرده‌اند، هنجارمند و قانونمند کرده‌اند، و تکرار و تکرار کرده‌اند تا ذهنیت شکل بگیرد، ذهنیتی که در خدمت قدرت مذهبی و سیاسی است. اسلام و شیعه بنابر ماهیت خود سیاسی و سلطه طلب بوده، با قدرت سیاسی امتزاج داشته و تمایل به قدرت داشته است. از زمان صفویه تمامی قدرتهای سیاسی استیلاگر مرکزی همخوانایی با شیعه داشته‌اند و اختلاف سیاستمدار و روحانیت در برخی دوره‌ها بر سر منافع گروهی بوده است. در ایران حوزه و دربار در همکاری بوده و در زمان شاه بخشی از حوزه خواهان تصرف قدرت سیاسی مرکزی بود. از زمان صفوی ما با روند بارز قدرت گیری اجتماعی و اقتصادی و ایدئولوژیک روحانیت شیعه مواجه بوده‌ایم. انقلاب ۱۳۵۷ لحظه تصرف قدرت سیاسی مرکزی توسط حوزه و طبقه روحانیون واپسگرای شیعه است. علیرغم تفاوتهای گروهی و سلیقه‌ای و مالی و سیاسی میان حوزه و دربار، هر دو خواهان حاکمیت شیعه‌گری در جامعه و اسارت عقل و خودآگاه و ناخودآگاه مردم توسط خرافات دوازده امامی بوده‌اند. تمام قدرتهای حکومتی دست روحانیون را آزاد گذاشتند و هر جریان مخالف را سرکوب کردند و آنچنان فضائی در جامعه برپاکردند که انتقاد فکری به نابودی گرائید، رسالات منحط آیت الله‌ها جای فلسفه و اندیشمندی را گرفت و خرافات در ذهن و اجتماع انبوه شد و ترور فکری همه جا جاری شد و کسی توان نداشت و یا جرات نکرد که به اسلام خاندان بنی هاشم انتقاد کند. جامعه فلج شد و بیماری سراسری فکر نکردن و سرسپردگی روانی نسبت به خاندان علی فراگیر شد.
سرکوب با جنگ نرم ترکیب شده تا اعماق ذهنی و باور‌ها در احترام به شیعه خطا نکنند. هدف در جنگ نرم ایدئولوژکی، حذف فیزیکی دیگری نیست، بلکه تأثیرگذاری درونی فرد است، به گونه‌ای که نه تنها همدلی فرد را برانگیزد، بلکه او را با هدف سلطه گر همراه سازد. بنابراین در جنگ نرم دینی، سلطه بر اندیشه‌ها و زبان‌ها و رفتار‌ها و دل‌ها، هدف کارگزاران و رزم آوران چنین جنگی است تا افزون بر همدلی و همبستگی، همراهی ایشان را با خود به دست آورد و دیگران «خود» خویش را فراموش کنند. این گونه است که در دیروز رساله و منبر و امروز علاوه برآن، رسانه‌های مدرن و تکنولوژی انترنتی بمثابه بهترین، کامل‌ترین، ساده‌ترین، تاثیرگذار‌ترین و کم هزینه‌ترین، ابزار در جنگ نرم به شمار می‌آید. این تغییر تکنیک برای انتقال پیام از فرستنده به گیرنده با‌‌ همان مضامین کهن درمی آمیزد و برد تبلیغات را نیرومند‌تر می‌سازد. این جدال تبلیغاتی شیعه‌گری، مغز‌ها و رفتار‌ها و واژه‌ها و نیز طرز فکر و نوع احساس و عاطفه را بطور کامل نشانه گرفته است و با گفتار‌ها و سمبول‌ها و ارزش‌های مذهبی مانند: طاغوتی، باطل، خیر، شر، ایمان، الحاد، تکفیر، نهی از منکر، قصاص، مجزات الهی، گناه، راه حق، اطاعت از فقیه، جهاد، کفار، معاد، حرام، حلال، تقیه، شهادت، الله اکبر، خاتم الانبیا محمد مصطفی، مولا علی، حسین مظلوم، ظهور مهدی، دین آسمانی و دیگر واژه‌های جهت دهنده، زبان و گویش و طرز رفتار فرهنگی را تغییر داده و با چیره شدن بر ذهن و ناخودآگاه انسان، مدیریت جسم و جان آدمی را دراختیار می‌گیرد. هر یک از این واژه‌ها با بار مذهبی خود، با وزنه قدسی خود، با رنگ گناه آلوده خود، بر ذهنیت می‌کوبد و احساس را جهت می‌دهد و فرهنگ عقلانی را پس می‌زند و فرهنگ کهن و غیر اسلامی را به فراموشی می‌سپارد. این واژه‌های ویرانگر در جستجوی ویرانی «سوژه آزاد» و تقویت از خودبیگانگی ایرانیان است.

این مطلب بدون ویرایش رادیو کوچه منتشر شده است

مقالات دیگر این نویسنده در رادیو کوچه را از اینجا دنبال کنید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,