Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
حساسیت آب و هوایی در جهان

«تایید شواهد ارتباط گرمایش زمین با میزان CO2 در جو»

2015 February 18

گزارش / رادیو کوچه

ترجمه: آرش عظیم دوست – منبع: ساینس دیلی

 

یک تیم تحقیقی چندملیتی، تحت نظارت دانشمندان دانشگاه ساوتهمپتون، مدارک جدیدی را تحلیل کرده و میزان CO2 موجود در جو زمین را بین ٢/٣ تا ٣/٣ میلیون سال قبل در دوره پلیوسن‌ نشان داده است.

تحقیقات تازه نشان می‌دهد که زمین در دورهی پلیوسن‌ حدود ۲ درجه گرم‌تر از امروز و سطح CO2جو حدود ۳۵۰ تا ۴۰۰ مقدار در میلیون (ppm) بوده است، که بسیار مشابه مقادیر ثبت شده سال‌های اخیر است.

این دانشمندان با مطالعه ارتباط بین مقادیر CO2 و تغییرات آب و هوایی در یک دورهی گرم‌تر از تاریخ زمین توانسته‌اند تخمین بزنند که واکنش زمین به افزایش مقدار دی اکسید کربن چقدر است و بدین ترتیب حساسیت جوی را تخمین زدند.

یافته‌هایی که در مجله Nature منتشر شده نیز نشان می‌دهد حساسیت جوی در دراز مدت تغییر می‌کند.

2

دکتر گاوین فوس‌تر در این ارتباط اشاره می کند: «امروزه زمین هم چنان به عادت کردن با افزایش سریع CO2 بخاطر اقدامات و اعمال انسانی مشغول است، در حالی که مدارک درازمدت دورهی پلیوسن‌، کل واکنش مربوط به گرم شدن بخاطر CO2 را مستندسازی کرده است.

وی همچنین اعتقاد دارد که: «برآوردهای ما از حساسیت جوی میزان ١/۵ تا ۴/۵ درجه افزایش دمای هوا را با دوبرابر شدن مقدار CO2 نشان می‌دهد و در گزارش IPCC به طور خلاصه ارائه شده است. بدین ترتیب، این مجمع تحقیقی درکی موجه از چگونگی گرم شدن جو زمین دارد و به روشنی به نظر می رسد، انتشار گازهای گلخانه‌ای زمین را بیشتر از پیش گرم خواهد کرد.»

نویسنده اصلی این تحقیق، دکتر میگل مارتینز- بوتی، از همین دانشگاه گفت: «مدارک جدید ما تغییرات مهمی را در ٢/٨ میلیون سال قبل نشان می‌دهد، وقتی مقدار CO2 بسرعت تا ۲۸۰PPM کاهش یافت، که دقیقن به میزان قبل از وقوع انقلاب صنعتی می‌باشد. بعد از آن دورهی شدید سرما در زمین (دوره های یخبندان) آغاز شد و تا مدت‌ها جو زمین را در غلبهی خود داشت.»

این تیم تحقیقی نوع حساسیت جوی در دوره‌های گرم‌تر مثل پلیوسن‌ را با دوره‌های سرد‌تر مثل چرخه های اعصار یخبندان ۸۰۰۰۰۰ ساله قبل ارزیابی کرده است.

2

استاد الکو رولینگ از دانشگاه ملی استرالیا، کانبرا، می‌گوید: «تغییرات جوی در واکنش به تغییر مقدار CO2 در دوره‌های گرم‌تر حدودن نصف دوره‌های سرد بوده است. به نظر ما این تفاوت بخاطر رشد و عقب نشینی پهنه‌های یخی است که در دوران یخبندان موجود هستند؛ این پهنه‌های یخی نور آفتاب را به مقدار زیاد بازتاب می‌کنند و رشد آن‌ها نیز تأثیر تغییرات CO2 را بیشتر می‌کند.»

پروفسور ریچارد پانکوست از دانشگاه بریستول کابوت نیز در همین ارتباط اضافه می کند: «وقتی در مورد تأثیر پهنه‌های یخی صحبت می‌کنیم، تاکید ما بر این است که آب و هوای زمین با حساسیتی مشابه نسبت به اجبار کلی دوره‌های سرد‌تر و گرم‌تر تغییر کرده است.»

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , ,