Saturday, 18 July 2015
16 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«این همه زیبایی در کوه‌های شمال شرق ایتالیا تحسین‌برانگیز است»

2015 February 19

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و پنجاه و هشتم مجموعه جهانگرد است که من از ایتالیا تقدیم‌تان می‌کنم، از منطقه دولامیتی توی کوه‌های دولامیتی در شمال شرق ایتالیا، جایی که من همیشه آرزو داشتم ببینم، کوه‌های دولامیتی فوق‌العاده زیباست، فوق‌العاده تحسین‌برانگیز است، این همه …

 برنامه‌های قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

20150214_tajeran_no158-(1)

20150214_tajeran_no158-(2)

20150214_tajeran_no158-(3)

20150214_tajeran_no158-(4)

20150214_tajeran_no158-(5)

20150214_tajeran_no158-(6)

20150214_tajeran_no158-(7)

20150214_tajeran_no158-(8)

20150214_tajeran_no158-(9)

20150214_tajeran_no158-(10)

20150214_tajeran_no158-(11)

20150214_tajeran_no158-(12)

20150214_tajeran_no158-(13)

20150214_tajeran_no158-(14)

20150214_tajeran_no158-(15)

20150214_tajeran_no158-(16)

20150214_tajeran_no158-(17)

20150214_tajeran_no158-(18)

20150214_tajeran_no158-(19)

20150214_tajeran_no158-(20)

20150214_tajeran_no158-(21)

20150214_tajeran_no158-(22)

20150214_tajeran_no158-(23)

20150214_tajeran_no158-(24)

20150214_tajeran_no158-(25)

20150214_tajeran_no158-(26)

20150214_tajeran_no158-(27)

20150214_tajeran_no158-(28)

20150214_tajeran_no158-(29)20150214_tajeran_no158-(28)

20150214_tajeran_no158-(30)

20150214_tajeran_no158-(31)

20150214_tajeran_no158-(32)

20150214_tajeran_no158-(33)

20150214_tajeran_no158-(34)

20150214_tajeran_no158-(35)

20150214_tajeran_no158-(36)

20150214_tajeran_no158-(37)

20150214_tajeran_no158-(38)

20150214_tajeran_no158-(39)

20150214_tajeran_no158-(40)

20150214_tajeran_no158-(41)

20150214_tajeran_no158-(42)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , , , ,