Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
براساس تازه‌ترین نظرسنجی

 «مردم ایران از هم‌اکنون چه کسانی را نامزد ریاست جمهوری می‌کنند»

2015 March 06

گزارش / رادیو کوچه

 

بنابر نظرسنجی جدید آی‌پُز، اگر قرار باشد مردم یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد دهند، از آقایان حسن روحانی و محمود احمدی‌نژاد بیش‌تر از دیگران نام می‌برند.

1

از پاسخ‌گویان پرسیده شده بود که اگر قرار باشد یک نفر را برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ پیشنهاد دهید، آن شخص چه کسی است. از میان کسانی که در پاسخ به این پرسش به نام شخص معینی اشاره کرده‌اند، آقای روحانی ۲۷ درصد و آقای احمدی‌نژاد ۲۱ درصد از پاسخ‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. در رتبه‌های بعدی آقایان خاتمی، هاشمی، قالیباف و رضایی قرار دارند.

همچنین در مقایسه بین آقایان احمدی‌نژاد و روحانی، این نظرسنجی نشان می‌دهد که ساکنان مناطق روستایی و افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی بیش‌تر به نام آقای احمدی‌نژاد اشاره می‌کنند. در مقابل، ساکنان مناطق شهری و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، بیش‌تر از آقای روحانی نام می‌برند.

نمره احمدی‌نژاد: ۱۳/۷

میانگین نمره‌ای که ایرانی‌ها به کارنامه محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش (بین سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲) می‌دهند ۱۳/۷ از ۲۰ است. این عدد تنها ۰/۲ کمتر از نمره‌ای است که ایرانی‌ها در بهمن ماه به عمل‌کرد آقای روحانی در دوران یک سال و نیمه ریاست‌جمهوری وی می‌هند.

2

افراد ساکن در مناطق روستایی و همچنین افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد ساکن در مناطق شهری و افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، نمره بیش‌تری به آقای احمدی‌نژاد می‌دهند (به ترتیب ۳ و ۲/۱ نمره).

عملکرد رییس جمهور: ۴۹ درصد راضی، ۳۰ درصد ناراضی

نسبت کسانی که عمل‌کرد رییس‌جمهوری را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، با تقریبن ۹ درصد کاهش نسبت به ماه آبان ۱۳۹۳ به ۴۹ درصد رسید.

3

همچنین میانگین نمره رییس‌جمهور با ۰/۳ درصد کاهش نسبت به آبان ماه به ۱۳/۹ رسید. میانه نمره رییس‌جمهوری (نمره وسط) همانند آبان ماه ۱۵ است، اما «مًد» نمره رییس جمهوری (بیش‌ترین فراوانی) که در ماه آبان، ۱۵ بود در بهمن ماه عدد ۱۰ است.

نمره رییس جمهوری: ١۴

میانگین نمره‌ای که ایرانی‌ها به رییس جمهوری می‌دهند ۲. ۱۴ از ۲۰ است. مطابق نظرسنجی «آی پز» در خصوص «ارزیابی عددی» مردم نسبت به عمل‌کرد رییس جمهوری از زمان تصدی این سمت، در میان ۹۲ درصد از پاسخ‌گویان که به عمل‌کرد رییس جمهوری نمره‌ای بین ۰ تا ۲۰ داده اند، «میانگین» نمره عمل‌کرد آقای روحانی ۲. ۱۴ است.

4

عمل‌کرد رییس‌جمهوری: ۵۸ درصد راضی، ۲۷ درصد ناراضی

نسبت کسانی که عمل‌کرد رییس‌جمهوری را به طور کلی رضایت بخش می‌دانند، کمی بیشتر از ۲ برابر کسانی است که از عمل‌کرد رییس‌جمهوری ناراضی هستند. مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص ارزیابی مردم نسبت به عمل‌کرد رییس‌جمهوری از زمان تصدی این سمت، ۵۸ درصد از نحوه اداره کشور توسط آقای روحانی اظهار رضایت می‌کنند، ۲۷ درصد از عمل‌کرد رییس‌جمهوری ناراضی هستند و ۱۲ درصد هم عمل‌کرد او را در اداره کشور متوسط می‌دانند.

5

مقایسه احمدی‌نژاد و روحانی در انتخابات فرضی ۱۳۹۶

آی پز همچنین در این نظرسنجی و طی یک پرسش جداگانه از پاسخ گویان می‌پرسد که اگر بنا به فرض اکنون سال ۱۳۹۶ باشد و آقایان روحانی و احمدی‌نژاد نامزد انتخابات ریاست جمهوری باشند، در این صورت به کدام یک از این دو نفر رای خواهید داد؟

11

مطابق یافته های این نظرسنجی، ۲۸ درصد از پاسخ دهندگان آقای روحانی را انتخاب می کنند، ۲۴ درصد می گویند که به آقای احمدی‌نژاد رای می دهند، ۲۵ درصد هنوز تصمیم نگرفته اند، چون اعتقاد دارند اکنون زود است که در مورد انتخابات سال ۱۳۹۶ تصمیم گیری کنند و  ۲۳ درصد هم «گزینه های دیگر» را ترجیح می دهند. گزینه های دیگر در این پرسش، شامل مواردی چون «در انتخابات شرکت نمی کنم»، «به هیچ یک از این دو رای نمی دهم»، «به این موضوع علاقه ندارم» و … است.

اگر در پاسخ به پرسش انتخاب بین آقای روحانی و آقای احمدی‌نژاد در انتخابات فرضی سال ۱۳۹۶، گزینه های «در انتخابات شرکت نمی کنم»، «به هیچ یک از این دو رای نمی دهم»، «به این موضوع علاقه ندارم» و موارد مشابه در نظر گرفته نشود، آن‌گاه می توان گفت که ۳۶ درصد از پاسخگویان به آقای روحانی رای می دهند و ۳۱ درصد هم آقای احمدی‌نژاد را انتخاب می کنند. در عین حال ۳۳ درصد هم هنوز تصمیمی نگرفته‌اند.

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس جنس

از نظر آماری بین جنسیت پاسخگویان و نسبت آرای احتمالی آقای‌ احمدی‌نژاد و روحانی در انتخابات فرضی ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ رابطه‌ معنی‌داری مشاهده نمی‌شود. با این‌همه زنان می‌گویند بیشتر از مردان به آقای روحانی و کمتر از مردان به آقای احمدی‌نژاد رای می‌دهند.

22

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس سن

از نظر آماری بین سن پاسخ دهندگان و نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و روحانی، رابطه معنی داری وجود ندارد. با این حال مقایسه گروه‌‌‌های سنی نشان می‌دهد که افراد بالای ۴۵ سال با نسبت بیشتری از افراد پایین‌تر از ۴۵ سال به آقای روحانی رای می‌دهند تا به آقای احمدی‌نژاد.

44

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس تحصیلات

از نظر تحصیلات، رابطه آماری معنی داری بین سطح تحصیلات و نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی وجود دارد. به عبارت دقیق‌تر، افراد دارای تحصیلات دانشگاهی آقای روحانی را ۲۱ درصد بیشتر از آقای احمدی‌نژاد انتخاب کرده‌اند (۴۳ به ۲۲) و به صورت معکوس، افراد فاقد تحصیلات دانشگاهی با ۳ درصد بیشتر از آقای روحانی، به آقای احمدی‌نژاد رای خواهند داد (۳۶ به ۳۳).

55

آرای احتمالی احمدی‌نژاد و روحانی بر اساس مناطق شهری و روستایی

نسبت آرای آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی، بر اساس محل سکونت پاسخ دهندگان، نشان‌گر رابطه‌ای معنی دار است به طوری که ساکنان مناطق شهری نسبت به ساکنان مناطق روستایی بیشتر به آقای روحانی رای می دهند (۳۸ درصد به روحانی در مقابل  ۲۸ درصد به احمدی‌نژاد) در حالی که افراد ساکن در روستاها بیشتر احتمال دارد به  آقای احمدی‌نژاد رای دهند (۳۹ درصد به ۳۰ درصد).

77

پیش‌بینی ایرانی‌ها از رابطه ایران و آمریکا

ایرانی‌هایی که پیش‌بینی می‌کنند رابطه ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای بهتر می‌شود بیش‌تر از کسانی هستند که معتقدند رابطه بین دو کشور تغییر نمی‌کند و یا بدتر می‌شود. مطابق نظرسنجی آی‌پُز در خصوص پیش‌بینی رابطه بین ایران و آمریکا بعد از توافق هسته‌ای، از میان ٧٧ درصد پاسخگویان که نظر مشخصی ابراز کرده‌اند، ٣٩ درصد اعتقاد دارند که رابطه دو کشور بهبود می‌یابد، ۶ درصد می‌گویند که این رابطه بدتر می‌شود و ٣٢ درصد هم معتقدند که هیچ تغییری نمی‌کند.

6

حمایت از توافق هسته‌ای: ٨۶ درصد

مطابق نظرسنجی آی‌پُز، ٨۶ درصد کسانی که با «توافق ایران و غرب» در پرونده هسته‌ای اعلام «موافقت یا مخالفت» کرده‌اند، از رسیدن به توافق هسته‌ای حمایت می‌کنند؛ ١۴ درصد هم مخالف انجام توافق هستند.

7

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,