Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
گرامی‌داشت ارزش‌های انسانی

«بیاینه همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران به مناسبت روز جهانی زن»

2015 March 07

گزارش / رادیو کوچه

 

گرامی داشت روز جهانی زن، روز جهانی برابری زن و مرد، در سراسر جهان، روزی نمادین است که حقوق زنان را برجامعه جهانی و آحاد بشر یادآور می‌شود. این یادآوری از رو مهم است که علی‌رغم آغاز قرن بیست و یکم هنوز در جوامع و دولت‌های بسیاری منجمله کشور خود ما ایران، زنان را انسان‌های درجه دو تلقی و اشکال مختلفی از نابرابری و خشونت چه در وجه دولتی و اجتماعی وخانگی را علیه آن‌ها اعمال می‌کنند.

عدم همسنگی حقوق زنان با حقوق بشر، متاسفانه به ذهنیت ضدانسانی «شهروند درجه دو بودن زنان» تداوم بخشیده و نشان از ضرورت عمل خاص در حوزه مربوط به حقوق زنان دارد. هرچند که مبارزات زنان برای احقاق حقوق خود را نبایست از مبارزه عموم انسان‌ها در راه آزادی و تحقق عدالت خواهی و گرامی‌داشت ارزش‌های انسانی که سابقه طولانی دارد، جدا دانست.

در ایران تحت سلطه جمهوری اسلامی، اشکال و فرم‌های مختلف تبعیض و خشونت بر زنان اعمال می‌شود. بیش از سه دهه است که این نظام به نام دفاع از دین و در پرتو قوانین مردسالار، در سرکوب زنان و محروم کردن آن‌ها از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی غوغا می‌کند.

ZANAN-448x275

نظام جمهوری اسلامی به هنگام شکل‌گیری هر جنبش استقلال‌طلبی و آزادی خواهی مردم ایران از آن‌جا که به نقش پیش‌رو  زنان در این مبارزات بنابر تجربه، آگاهی دارد، در ابتدا زنان را به عنوان اولین قربانی انتخاب نموده و با بهانه‌های واهی بدحجابی و….. به آزار و تحقیر آنان پرداخته با شیوه‌های سرکوبی همچون اسیدپاسی و دستگیری و زندان و تجاوز به عنف، در صدد ایجاد جو وحشت و تروردر جامعه بر می‌آید.

در حال حاضر در وضعیت بحران اقتصادی فعلی کشور، زنان ایران خصوصن زنان سرپرست خانوار که آمارشان روزبروز افزایش می‌یابد، بیش از پیش دست به گریبان معضل فقر مادی نیز گردیده‌اند. بنا بر گزارش سال ۲۰۱۴ «مجمع جهانی اقتصاد» که به بررسی وضعیت نابرابری بین زنان و مردان درکشورهای جهان پرداخته است و ایران را در رده بندی جهانی در رتبه ۱۳۷ قرار داده است.

در زیربخش بهداشت ایران در مقام ۸۹ جهان قرار دارد و در زیربخش آموزش رتبه ۱۰۴ نصیب ایران شده است. این آمار نسبت به سال ۲۰۱۳، هفت پله نزول یافته است. متاسفانه ایران در دو بخش فرصت‌های اقتصادی و سیاسی در پایین‌ترین جایگاه‌ها قرار دارد.

چنان‌چه به جایگاه ایران در مقایسه با دو کشور ترکیه و عربستان در شاخص شکاف جنسیتی در این گزارش توجه کنیم، درمی‌یابیم که ترکیه در مقام ۱۲۵ و عربستان در رتبه ۱۳۰ جهان قرار دارند و گرچه هر دو جایگاه مناسبی ندارند اما در رتبه بندی، بالا‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. این شکاف در زیربخش‌های اقتصادی و سیاسی، محسوس‌تر است؛ به طوری که ایران در مشارکت زنان نرخی پایین‌تر از عربستان و ترکیه دارد. همچنین شکاف درآمد زنان به نسبت مردان در ایران از ترکیه و عربستان بیش‌تر است. از منظر توانمندسازی سیاسی نیز ایران وضعیت به مراتب بدتری نسبت به دو کشور مذکور دارد. به لحاظ حضور زنان در کابینه، وضعیت ایران با رتبه ۱۰۵ نسبت به عربستان و ترکیه بهتر است اما از جهت حضور زنان در پارلمان، ایران در مقام ۱۳۳ جهان قرار دارد، در حالی که عربستان در مقام ۷۴ جهان و ترکیه در رتبه ۹۸ قرار دارند.

zanan

محرومیت‌های زنان ایران از حقوق انسانی خود که در رژیم جمهوری اسلامی، شکل «قانونی» نیز به خود بخشیده و در قانون اساسی و قوانین مدنی نظام جمهوری اسلامی حک شده است، چه خواسته محروم ساختن زنان در به دست آوردن پست‌ها و مقامات دولتی باشد و چه محرومیت از بسیاری از مشاغل و اعمال اجباری شرایط نابرابر در محل کار و دست‌مزد نابرابر در قبال کار برابر و چه قوانین مدنی در چارچوب خانواده که آن‌ها را از داشتن حقوق برابر با مردان محروم می‌نماید و… همه و همه اشکال مختلف فشار به زنان است تا به آنان نقشی ثانوی، ناتوان، غیرمسئول وغیرمتعهد ببخشند و آنان را از ایفای نقش کنش‌گر اجتماعی- سیاسی- فرهنگی- اقتصادی محروم سازند.

اما جنبش زنان ایران با آگاهی بر این‌که ایجاد جامعه‌ای دموکراتیک و آزاد بدون برابری زنان و مردان امکان پذیر نیست، به کوشش‌های خود در جلوه‌ها و رنگ‌های مختلف و با برگزیدن تاکتیک‌ها و استراتژی‌های متنوع به طرح و نیز به پیش بردن مطالبات و خواست‌های خود برای احقاق حقوق خود و حقوق برابر برای همه شهروندان ایران در سطح جامعه ادامه داده و دچار فترت نگردیده است.

نشان این کوشش خستگی‌ناپذیر حضور بسیاری از فعالان جنبش زنان هم اکنون در زندان‌های سیاسی نظام حاکم می‌باشد. مادران صلح و پارک لاله و خاوران نیز در پهنه جنبش زنان با همه مزاحمت‌ها و پایمال ساختن حقوقی که نظام جمهوری اسلامی برای آنان ایجاد می‌کند، نقش موثرخود را برای احیای حقوق فرزندان قربانی شده خود چه در جنگ و چه در تظاهرات و سیاهچال‌های نظام جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند.

همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران ضمن این‌که مبارزه جهانی در راه احقاق حقوق زنان و نیز کوشش‌های سازمان ملل را در وضع قوانینی که برای دولت‌ها برای رفع اشکال مختلف نابر ابری و تبعیض و خشونت علیه زنان را الزامی می‌سازد، موثر دانسته و دفاع و پشتیبانی می‌نماید، یاد آور می‌شود که تجربه نشان داده است که روزی که مادران آرژانتینی رو در روی یکی از خشن‌ترین دیکتاتوری‌ها قد علم کردند و میدان مایو را محل برپا کردن اعتراض‌های خود در رابطه با ناپدید شدن فرزندان‌شان ساختند و با حضور در میدان ندا سر دادند که «بر ما آشکار است که حقوق این ناپدیدشدگان نقض شده و آرام نمی‌گیریم تا وضع آنان روشن شود»، منتظر جامعه دفاع از حقوق بشر و وضع قوانین جهانی نماندند تا ناپدید شدن فرزندان‌شان، نقض حقوق بشر اعلام شود.

zanan-1

آن‌ها برای دفاع از حقوق از دست رفته فرزندان‌شان از ابتکار عمل فردی و ملی دست نشستند و نتیجه نشان داد که این ابتکارهای شخصی در به دام انداختن مسئولین دولت‌های استبدادی تا چه موثر است. آن‌ها بر عاملی دست گذاشتند که وجه اشتراک تمامی مادرانی است که فرزندان‌شان را چه در جنگ و چه در نتیجه نظام‌های استبدادی و نظامی از دست می‌دهند و یا ناپدید می‌شوند و حقوق انسانی‌شان سلب می‌شود و آن عامل احساس درد مشترکی است که بسیار قوی‌تر از ترس است و با وجدان فردی وملی و جهانی پیوند ایجاد می‌کند.

جنبش زنان ایران به لحاظ کوشش در جهت احیای حقوق انسانی نیز با وجدان همه زنان و مردان آزاده و حق‌طلب که حقوق انسانی را هم‌چون ظروف مرتبطه به یکدیگر متصل می‌دانند و بر این امر معرفت دارند که اگر قرار باشد که زنان به مثابه نیمی از جمعیت کشور و یا جهان از حقوق انسانی خود محروم باشند، نیم دیگر نیز از امکان تعـرض به حقوق خود در امان نخواهد بود، مشروعیت خود را از وجدان فردی و ملی و جهانی می‌گیرد.

همبستگی ملی جمهوری‌خواهان ایران ضمن شادباش روز جهانی زن به همه زنان جهان و و زنان هم‌وطن معتقد است تنها با هم‌گامی همه زنان و مردان در دفاع از این حقوق انسانی خود و نیز مشارکت آنان در دیگر اشکال مبارزات اجتماعی برای جامعه‌ای به دور از تبعیض رنگ و‌ نژاد و مذهب و قوم و جنسیت می‌توان از استبداد رهایی یافت و مبارزه برای استقرار و استمرار مردم‌سالاری در ایران از مبارزه برای احقاق حقوق زنان جدایی نا‌پذیر است.

همبستگی ملی جمهوریخواهان ایران

۶ مارس ۲۰۱۵

۱۵ اسفند ۹۳

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , ,