Saturday, 18 July 2015
01 December 2021
پس از گذشت دو سال

«روزنامه شرق رفع توقیف شد»

2010 March 18

رادیو کوچه

محمد رحمانیان، مدیر مسوول روزنامه توقیف شده شرق از انتشار مجدد این روزنامه اصلاح طلب پس از دو سال توقیف خبر داد.
به گزارش رسانه‌های داخلی روز چهارشنبه انتشار این روزنامه به صورت محدود آغاز شده است و  بنا به گفته آقای رحمانیان در سال 1389 به صورت گسترده منتشر خواهد شد.
گفتنی است روزنامه شرق 15 مرداد  سال 86 به اتهام انتشار مطالب «خلاف عفت عمومی» از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود اما در شهریور سال جاری شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران ضمن نقض این حکم به انتشار به مجدد این روزنامه رای داد.

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , ,