Saturday, 18 July 2015
15 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«همیشه از مردم کمک می‌گیرم که به کجا بروم و کجا را ببینم»

2015 March 11

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و شصت برنامه جهانگرد است که من از یک جایی تقدیم‌تان می‌کنم که اسمش را نمی‌دانم، فقط می‌دانم که در میان کوه‌های توسکانی هستم، من وقتی که از پیزا راه افتادم هوا آفتابی ….

مطالب قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

 

 

20150228_tajeran_no160-(56)

20150228_tajeran_no160-(55)

20150228_tajeran_no160-(54)

20150228_tajeran_no160-(53)

20150228_tajeran_no160-(52)

20150228_tajeran_no160-(51)

20150228_tajeran_no160-(50)

20150228_tajeran_no160-(49)

20150228_tajeran_no160-(48)

20150228_tajeran_no160-(47)

20150228_tajeran_no160-(46)

20150228_tajeran_no160-(45)

20150228_tajeran_no160-(44)

20150228_tajeran_no160-(43)

20150228_tajeran_no160-(42)

20150228_tajeran_no160-(41)

20150228_tajeran_no160-(40)

20150228_tajeran_no160-(39)

20150228_tajeran_no160-(38)

20150228_tajeran_no160-(37)

20150228_tajeran_no160-(36)

20150228_tajeran_no160-(35)

20150228_tajeran_no160-(34)

20150228_tajeran_no160-(33)

20150228_tajeran_no160-(32)

20150228_tajeran_no160-(31)

20150228_tajeran_no160-(30)

20150228_tajeran_no160-(29)

20150228_tajeran_no160-(28)

20150228_tajeran_no160-(27)

20150228_tajeran_no160-(26)

20150228_tajeran_no160-(25)

20150228_tajeran_no160-(24)

20150228_tajeran_no160-(23)

20150228_tajeran_no160-(22)

20150228_tajeran_no160-(21)

20150228_tajeran_no160-(20)

20150228_tajeran_no160-(19)

20150228_tajeran_no160-(18)

20150228_tajeran_no160-(17)

20150228_tajeran_no160-(16)

20150228_tajeran_no160-(15)

20150228_tajeran_no160-(14)

20150228_tajeran_no160-(13)

20150228_tajeran_no160-(12)

20150228_tajeran_no160-(11)

20150228_tajeran_no160-(10)

20150228_tajeran_no160-(9)

20150228_tajeran_no160-(8)

20150228_tajeran_no160-(7)

20150228_tajeran_no160-(6)

20150228_tajeran_no160-(5)

20150228_tajeran_no160-(4)

20150228_tajeran_no160-(3)

20150228_tajeran_no160-(2)

20150228_tajeran_no160-(1)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , , ,