Saturday, 18 July 2015
21 October 2021
سری مجموعه‌های جهانگرد

«رم یکی از شهرهایی است که نفس آدم را در سینه حبس می‌کند»

2015 March 12

محمد تاجران / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

با سلام این قسمت یک‌صد و شصت و یکم مجموعه جهانگرد است که منطقه چینک‌وتره تقدیم‌تان می‌کنم، اسم این منطقه برای شما شنوندگان این برنامه باید آشنا باشد چون در دو برنامه قبلی در رابطه با اینجا برایتان صحبت کردم، …

مطالب قبلی این مجموعه را از اینجا دنبال کنید

 

 

20150307_tajeran_no161-(1)

20150307_tajeran_no161-(2)

20150307_tajeran_no161-(3)

20150307_tajeran_no161-(4)

20150307_tajeran_no161-(5)

20150307_tajeran_no161-(6)

20150307_tajeran_no161-(7)

20150307_tajeran_no161-(8)

20150307_tajeran_no161-(9)

20150307_tajeran_no161-(10) 20150307_tajeran_no161-(11)

20150307_tajeran_no161-(12)

20150307_tajeran_no161-(13)

20150307_tajeran_no161-(14)

20150307_tajeran_no161-(15)

20150307_tajeran_no161-(16)

20150307_tajeran_no161-(17)

20150307_tajeran_no161-(18)

20150307_tajeran_no161-(19)

20150307_tajeran_no161-(20)

20150307_tajeran_no161-(21)

20150307_tajeran_no161-(22)

20150307_tajeran_no161-(23)

20150307_tajeran_no161-(24)

20150307_tajeran_no161-(25)

20150307_tajeran_no161-(26)

20150307_tajeran_no161-(27)

20150307_tajeran_no161-(28)

20150307_tajeran_no161-(29)

20150307_tajeran_no161-(30)

20150307_tajeran_no161-(31)

20150307_tajeran_no161-(32)

20150307_tajeran_no161-(33)

20150307_tajeran_no161-(34)

20150307_tajeran_no161-(35)

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

TAGS: , , , , ,