Saturday, 18 July 2015
28 October 2021
در فستیوال فیلم و فروم حقوق‌بشر

«مصاحبه اختصاصی با محسن مخملباف، درباره فیلم پرزیدنت»

2015 April 04

سیامک حیدری / رادیو کوچه

فایل صوتی را از اینجا بشنوید

 

فایل را از این جا دانلود کنید

از ٢٧ فوریە تا ١٣ مارس سال جاری، سیزدهمین دورەی فستیوال فیلم و فروم حقوق‌بشر در شهر ژنو در کشور سوئیس برگزار شد کە اختصارن بە زبان فرانسوی FIFDH خواندە می‌شود.

خانم ایزابل گاتیکر، مدیر کل در یادداشت مجلەی فستیوال می‌نویسد: «…باید شور و هیجان را نگە داشت، دل بستگی بە آیندە، علاقە بە خندیدن…و بە این خااطر است کە وظیفەای بر دوش همەی ماست. حقوق بشر را تنها در صحن سازمان مللی ها، در کنفرانس های بین المللی و در احزاب سیاسی جستجو نکنیم…نمایش فیلم یک تاریخ را بازگو می کند و یک نقطە شروع فوق العادە برای بازیافت منابع و ارزش های مشترک است.»

film1

در فستیوال فیلم حقوق بشر امسال دو فیلم از ایران حضور داشتند: «پرزیدنت» بە کارگردانی محسن مخملباف کە در بخش پایانی جشنوارە نمایش دادە شد. خالق فیلم‌های «گبە» و «قندهار» در فیلم پرزیدنت نگاهی تمثیلی دارد بە مردم در بحبوحەی یک انقلاب و فرار نومیدانە دیکتاتوری یک دیکتاتور مخلوع. بە نوعی می‌توان گفت کە «پرزیدنت» پژواک  قصەی طنزآلود اروپا، شرق و بهار عربی است. بە عبارتی دیگر تداعی کنندەی اجتناب ناپذیری خشونت است بە سوی دمکراسی.

دیگر فیلم ایرانی «گل سرخ» نام دارد بە کارگردانی خانم «سپیدە فارسی». فیلم روایت دومین دور انتخابات ریاست جمهوری است کە بە انتخاب رئیس جمهور نزدیک بە خامنەای، احمدی نژاد، انجامید. مصاحبەی اختصاصی سپیدەی فارسی برای رادیو کوچە بە زودی منتشر خواهد شد.

ما هم پس از درخواست مجوز رسمی مطبوعاتی برای حضور در جشنوارە و اخذ مجوز لازم، با هم کاری مدیر برنامەهای آقای مخملباف، توانستیم در طبقەی اول ساختمان فستیوال بە نام Théâtre des Grottes مصاحبەای با وی انجام دادیم.

makhmalbaf

قبل از انجام مصاحبە سعی کردم حداکثر معلومات را در مورد کارهای سینمایی ایشان بە دست بیاورم و بە اندازەی کافی نت بردای کردم. خصوصن خیلی کنجکاو بودم کە ببینم پس از سپری شدن، چند سال از تخلف در انتخابات ریاست جمهوری کە بە انتخاب شدن محمود احمدی نژاد انجامید، نارضایتی مردم و جنبشی کە نام «جنبش سبز» بر آن گذاشتند، اکنون چگونە فکر می‌کند. چون محسن مخملباف یکی از حامیان ان نارضایتی‌ها بود.

پس از سلام و احوال پرسی و بعضی تعارفات عامیانەی دیگر، همە چیز من بە هم ریخت. در یک آن همەی پرسش‌هایی کە نوشتە بودم و یا در ذهن داشتم بە چیزی بە درد نخور تبدیل شدند. «غیر از فیلم پرزیدنت، دربارەی هیچ کس و هیچ چیز دیگری صحبت نخواهم کرد.»  توصیحات من تاثیری نداشت و زود فهمیدم کە اصرار بی‌فایدە است.

بنابراین ترجیح دادم کە محسن مخملباف راوی «پرزیدنت» باشد. میکروفون را جلوی وی گذاشتم و گاە گاهی هم با طرح پرسشی مداخلە می‌کردم.

فیلم‌هایی مانند، بیست سال پس از جنیوساید سربرنیتسا، جنیوساید ارامنە، پس از صد سال، اویغورها، نفی یک هویت، اسرائیل و فلسطین، در مقابل صلح، تبعید یا مرگ، اروپا در مقابل هجوم پناهندگان، سیستم بانکی و حقوق بشر بە نمایش درآمدند.

film

در میان هیات داوران فیلم‌های مستند می‌توان بە اریک کانتونا، مشهور بە «کینگ کانتونا» اشارە کرد کە در کنار وی رمان‌نویس چینی، خانم «شیائولو ژو» حضور داشت.

از نکات دیگر حایز اهمیت فستیوال، حضور ویدیوئی «ادوارد سنودن»، کارمند سابق سازمان جاسوسی سیا و آژانس امنیت ملی آمریکا، بود کە پس از افشاگری در مورد نظارت گستردەی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در سراسر دنیا بە روسیە پناهندە شد.

اسنودن بحثی ارایە داد زیر عنوان نظارت سایبری و حقوق شهروندی

متن کامل مصاحبە با محسن مخملباف را در فایل صوتی بشنوید

«نوشته فوق می تواند نظر نویسنده باشد و الزامن نظر رادیو کوچه نیست»

|

TAGS: , , , , , , , , , ,